Förbättrade förprövningshandlingar för häststallar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Vilka brister finns det i förprövningshandlingar när det gäller mindre häststallar? Vilka problem anser hästägarna att de har vid förprövning och under byggprocessen?

Enkäter till länsstyrelsens byggnadskonsulenter och fördjupade interjuver av några byggnadskonsulenter. Semistrukturerade interjuver med några hästägare.