Fosforbehov hos potatis

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Varför kan fosforbrist förekomma i vissa jordar med hög P-klass?
Samarbete med odlare och rådgivare.

Phosphorus nutrition of potato

What is the reason for the occurence of phosphorus deficiency symptoms in potato plants grown in certain soils?