Fosforbehov hos potatis

Senast ändrad: 25 februari 2017

Varför kan fosforbrist förekomma i vissa jordar med hög P-klass?
Samarbete med odlare och rådgivare.

Phosphorus nutrition of potato

What is the reason for the occurence of phosphorus deficiency symptoms in potato plants grown in certain soils?

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se