Fosforeffektiva sorter

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Varför är vissa sorter bättre på att ta upp och/eller utnyttja fosfor än andra?
Försök i klimatkammare/växthus.

Phosphorus efficient genotypes

Why are some varieties more phosphorus efficient than others?
Experiment in climate chamber or greenhouse.