Gröngödsling – ett grönt alternativ?

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Potential och hinder för en ökad användning av gröngödsling i storskalig grönsaksproduktion? Eller i hemträdgårdsmiljö?

Green manure – a green alternative?

Potential and problems with an increased use of green manure in large scale vegetable production? More suitable for home gardens?