Gröngödsling – ett grönt alternativ?

Senast ändrad: 25 februari 2017

Potential och hinder för en ökad användning av gröngödsling i storskalig grönsaksproduktion? Eller i hemträdgårdsmiljö?

Green manure – a green alternative?

Potential and problems with an increased use of green manure in large scale vegetable production? More suitable for home gardens?

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se