Grönsaksodling i stadsmiljö

Senast ändrad: 25 februari 2017

Möjligheter och risker med grönsaksodling i stadsmiljö? Avgasproblematik? Tungmetallackumulation? Mikrobiologiska hot? Närodlat = effektiv distributionskedja och minskade transporter?

Urban production of vegetables

Threats and possibilities for vegetable production in urban environments? Air pollution issues? Heavy metals? Microbiological threats? Efficient distribution chain?