Odling av perenna spannmål i södra Sverige – Hur mycket rötter har Kernza egentligen?

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Intresset för perenna grödor, däribland perenna spannmål, ökar i en tid då miljömässiga och klimatmässiga problem måste lösas. Thinopyrum intermedium är ett perennt gräs som nyligen domesticerats av ”The Land Institute”. Denna nya, perenna gröda kallas “Kernza”.

Kernza har odlats sedan 2013 på ett fält på SITES Lönnstorp och den förväntas bidra med olika ekosystemtjänster, som är gynnsamma för odlingen och för den omgivande miljön, där grödans omfattande rotbiomassa står i fokus. Därför är vi intresserade av att få ett mått på hur stora rotsystem Kernza har när den odlas på Lönnstorp.

Vi behöver alltså gräva upp jord med rötter i Kernzabestånd för att få ett mått som avspeglar verklig odling av Kernza på fält.

Många agronomiska och ekologiska frågor surrar alltså kring denna nya, potentiella representant för perenna spannmål och vi på SLU är bland de första i Europa som bedriver forskning på Kernza.
Vill du göra ditt examensarbete i denna forskningsfront?