Är kombinerad produktion av ostronskivling och foder baserat på skal av åkerböna möjligt?

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Ostronskivling är en lättodlad och populär matsvamp som kan odlas på olika typer av växtmaterial. Den är en så kallad vitrötesvamp, dvs den kan bryta ner lignin, och det finns också rapporter om att den kan sänka halten av tanniner i växtmaterial under sin tillväxt vilket skulle förbättra substratets potential som foder. I detta examensarbete gör du dels en litteraturstudie kring området och arbetar med också med ett svampodlings-substrat baserat på skal av åkerböna som redan finns tillgängligt.

Arbetet kan genomföras både på kandidat och mastersnivå.

Potential for combined production of oyster mushroom and feed based on husk of faba beans

Oyster mushrooms are easily grown and popular among the consumers. They are produced on different types of plant material and have the potential for degradation of lignin. There are also reports that the content of tannins in plant material are lowered after fungal growth indicating that the used mushrooms substrate may have improved qualities as feed. In this degree project you do a literature study in this topic as well as hands-on work with a mushroom substrate based on husk of faba beans already available. The work can be performed both the bachelor level and the master level.


Kontaktinformation

Malin Hultberg, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU                                                       
malin.hultberg@slu.se, 040-41 53 25, 073-023 15 74