Mikrobiella pigment som färgämnen i textilbranschen

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det finns ett behov av att hitta nya och mer miljövänliga färgämnen för olika industriella användningar exempelvis inom textilindustrin. I detta examensarbete kan du fördjupa dig kring hur mikroorganismers produktion av pigment skulle kunna användas som färgämnen.

Designföretaget Alicefine (https://alicefine.com/) som fokuserar på att utveckla biologiskt baserade färgningstekniker för att minska användning av miljöfarliga kemikalier i textilindustrin har initierat arbetet och kan bidra med kunskap kring textilbranschen och idéer.

The use of microbial pigments for textile dyeing

There is a need to find new and more sustainable dyes for different industrial uses, for example in the textile industry. This degree work focus on the possibility of using microbial pigments as dyes.

The Swedish fashion label Alicefine (https://alicefine.com/), focusing on developing biological dyeing techniques to reduce the use of chemicals in the textile industry, has initiated work in this area and can assist in providing information and ideas.

Fakta:

Arbetet, som kan genomföras både på kandidat- och mastersnivå, kan varieras beroende på intresse. Det finns möjlighet att arbeta praktiskt i lab med två olika pigment producerade matsvampar för att se hur produktionen av pigment kan stimuleras.

 

The work, which can performed at bachelor level or master level, may vary depending on your interest. There is an opportunity to work practically in the lab with two different pigment-producing edible mushrooms to investigate how production of pigments can be stimulated.


Kontaktinformation

Malin Hultberg, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU                                                       
malin.hultberg@slu.se, 040-41 53 25, 073-023 15 74