Mjölksyrajäsning av nya grönsaker

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Surkål har vi traditionellt gjort i Sverige. Men det finns så mycket andra trädgårdsprodukter som skulle kunna mjölksyrajäsas. Kunskapsluckor? Samarbete med kockar? Blir produkten nyttigare? Hur ska produkten kvalitetssäkras?

Fermented vegetables – new possibilities?

Sauerkraut has been done traditionally in Sweden. But there is many horticultural produce that could be fermented. Gaps in knowledge? Inspiration from abroad? Inspiration from professional chefs? Will the content of healthy substances increase? Will the fermented products be safe?