Mykorrhiza hos lök

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Finns mykorrhiza i kommersiella lökodlingar? Hur påverkas förekomsten av odlings- och markfaktorer?
Inventering i samarbete med HS Malmöhus. 

Mycorrhizas in onion

How is the occurence of mycorrhizal colonisation in commercial cultivation of onion? What is the impact of crop management and soil factors?