Precisionsodlingsteknik i frilandsodling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Nätverket POS (Precisionsodling Sverige) www.agrovast.se/precision arbetar i dagsläget mest med lantbruksgrödor och behöver en beskrivning om läget för precisionsodling inom frilandsodling, som underlag för att bestämma om de ska satsa på även detta område framöver. Examensarbetet ska behandla vilken precisionsodlingsteknik som idag finns tillgänglig för frilandsodling, vilket intresse odlarna har för att jobba med precisionsodling samt förslag på utrustning och tillämpningar som behöver utvecklas.

Tid för arbetet: Valfritt

Längd på arbetet: Troligen mest lämpligt för 10-15 hp.