Stressade grönsaker = nyttigare grönsaker?

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Stressade grönsaker = nyttigare grönsaker?

Många bioaktiva ämnen bildas som respons på stress. Innebär detta att vi ska försöka producera grönsaker som inte har optimala odlingsbetingelser för att få en nyttigare produkt?

Vegetables grown with stress = more healthy vegetables?

Many bioactive compounds are synthesised as a response to stress. Does it mean that we should grow our vegetables at sub-optimal conditions to get healthier produce?