Suggors bobyggnadsbeteende i relation till grisningsbeteende och mätning av aktivitet

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Problemställning: Ökad övervakning av grisningsprocessen kan hjälpa smågrisproducenter att ha kontroll av grisningsprocessen. En utdragen grisning kan indikera problem för suggan och en hyfsat väl bestämd start på grisningen kan hjälpa djurskötaren att bedöma om suggan kan behöva hjälp eller stöd.

Fakta:

Utförande: Beteendestudier från videofilm. Bestämning av bobyggnadsbeteende och grisning. Statistiska beräkningar. Jämförelse med aktivitetsdata och vilopulsdata. Jämförelser mellan suggor med och utan hälsoproblem (mastit, metrit). Litteraturstudie ingår.


Kontaktinformation