Temperamentsbedömning på treårstest

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Etologisk analys av filmat material och jämförelse med SWB-domarbedömning samt utveckling av bedömningsprotokoll.