Temperamentsbedömning på treårstest

Senast ändrad: 01 mars 2023

Etologisk analys av filmat material och jämförelse med SWB-domarbedömning samt utveckling av bedömningsprotokoll.