Temperamentsbedömning på treårstest

Senast ändrad: 09 november 2020

Etologisk analys av filmat material och jämförelse med SWB-domarbedömning samt utveckling av bedömningsprotokoll.