Validering av grimma med GPS och beteendesensor

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Jämförelse etologisk analys och sensordata.