Validering av grimma med GPS och beteendesensor

Senast ändrad: 01 mars 2023

Jämförelse etologisk analys och sensordata.