Validering av grimma med GPS och beteendesensor

Senast ändrad: 09 november 2020

Jämförelse etologisk analys och sensordata.