Växtföljdens följdverkningar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Hur påverkas produktkvaliteten av förfrukten på kort och lång sikt? Går det att minimera de mikrobiologiska riskerna genom en väl genomtänkt växtföljd?

Long term effects of crop rotations on produce quality

Effects of previous crops in the crop rotation on the quality? How to minimize the micro biological risks?