Jordbruksekonomisk konferens 2023

Senast ändrad: 22 februari 2024

Film

Här ligger en länk till den filmade versionen av Jordbruksekonomisk konferens 2023.

Program

Lär känna våra föredragshållare genom att klicka på deras namn i programmet.

Anmälan är nu stängd. Länk för digital medverkan kommer per mejl strax innan konferensen börjar.

 

Plats: SLU Ultuna, Undervisningshusets aula

Moderator: Malin von Essen

08.30
Samling och registrering, kaffe och smörgås

09.00
Välkommen till Jordbruksekonomisk konferens 2023,
Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning

09.15
Inledning av Malin von Essen

09.20
Företagsledning i jordbruket – då, nu och sen,
Per Andersson, fd statskonsulent SLU

09.45

Rådgivning för förändring – vad säger forskningen?
Magnus Ljung AgrDr, statskonsulent, SLU RådNu

10.15
Hur lönsam är djurvälfärd och djurhälsa?
Agnes af Sandeberg, forskare SLU

10.45
Bensträckare och frukt

11.00
Bringing research to the policy arena,
Sofie Braüner Kappelgaard, Management Consultant, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) 

11.30
Mindre mjölkgårdars roll i en robust och hållbar svensk livsmedelsförsörjning,
Lisa Ekman, forskare och rådgivare, SLU och Växa

12.00
525 miljoner till nya idéer - information om innovationsstödet EIP-Agri,
Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket

12.05 
Lunch

13.00
Stöd vid stress - förstå och stötta lantbrukare i tuffa tider,
Peter Lundqvist, senior adviser, SLU

13.30 Aktuellt om företagsledning - två parallella sessioner, i aulan respektive sal L. Se separat program nedan:


Session 1
Moderator: Malin von Essen

13.30. Klimatsäkra jordbruket - på kort och lång sikt,
Ulrik Lovang, Lovang lantbrukskonsult

13.50. Konkurrenskraft – begrepp med många perspektiv,
Gordana Manevska-Tasevska, SLU

14.10. Maskinomsorg – så blir ören till miljarder,
Jakob Söderberg, Farmers First

Kaffe 

14.50. Upp eller ner - vart tar räntan vägen?
Stefan Malmström, Landshypotek

15.10. Räntan och markpriserna,
Stefan Gustavsson, HIR Skåne

 

Session 2
Moderator: Magnus J Stark

13.30. Ett riktigt bra år! Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2022, Bengt Johnsson, Jordbruksverket

13.50 Riskhantering i praktiken – från klimat till lönsamhet,
Rolf Åttingsberg, Handelsbanken

14.10 Liten och stor - det tudelade svenska lantbruket,
Peter Borring, lantbrukare, fristående debattör

Kaffe
 
14.50 Strukturförändringarna i industrin fortsätter – hur påverkas lantbruket?
Erik Hartman, föreningen Foder och Spannmål
 
15.10 Det medvetna ledarskapet är det viktigaste,
Erland Hedin, Växa

15.30
Slutdiskussion och sammanfattning

16.00
Avslutning

17.30
Pub på kåren. Mat och dryck till självkostnadspris.

EUs blå flagga med gula stjärnor i ring


Kontaktinformation

Per Hansson, verksamhetsledare
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80