Hoppa till huvudinnehåll

Markinfo

MarkInfo är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för mark och miljö och Naturvårdsverket. Syftet är att sprida översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige.

En man tar jordprover i skogsmark, foto.

MarkInfo

MarkInfo baseras huvudsakligen på data från Markinventeringen / Ståndortskarteringen, som är en rikstäckande återkommande inventering av skogsmarkens vegetation, kemiska och fysikaliska egenskaper på Riksskogstaxeringens fasta provytor.

De ståndorts- och markdata som presenteras i MarkInfo kommer huvudsakligen från inventeringen 1983-1987. För markkemi presenteras även data från inventeringen 1993-2002.

Ståndort

Här finner du information om ståndort och kan hitta fakta om klimat, hydrologi, geologi, markanvändning och vegetation.

Tallar med sol och moln ovan, i bakgrunden en Sverigekarta, illustration.

Markprofil

Här finns information om t.ex. markvariablerna jordmån, humusform, jordart och mineralinnehåll.

En spade i jorden med en Sverigekarta i bakgrunden, illustration.

Markkemi

Här finns kartor och beräkningar inom området markkemi.

Provrör och en person som tittar i ett mikroskop. I bakgrunden syns en Sverigekarta, illustration.
Publicerad: 20 juni 2024 - Sidansvarig: markmiljo-webb@slu.se

ISO 14001 Liggande Sv.png

Institutionen för mark och miljö är miljöcertifierad

Kontakter vid institutionen för mark och miljö

Prefekt: Johan Stendahl, 018-67 38 01
Ställföreträdande prefekt: Mattias Lundblad, 018-67 22 26
Administrativ chef: Britta Lästh, 018-67 25 56
Kommunikatör: Elin Wärm, 018-67 26 94

Postadress: Institutionen för mark och miljö, SLU, Box 7014, 750 07  Uppsala

Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Besök oss

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Loading…