Hoppa till huvudinnehåll
En man tar jordprover i skogsmark, foto.

MarkInfo

MarkInfo baseras huvudsakligen på data från Markinventeringen / Ståndortskarteringen, som är en rikstäckande återkommande inventering av skogsmarkens vegetation, kemiska och fysikaliska egenskaper på Riksskogstaxeringens fasta provytor.

De ståndorts- och markdata som presenteras i MarkInfo kommer huvudsakligen från inventeringen 1983-1987. För markkemi presenteras även data från inventeringen 1993-2002.

Publicerad: 05 maj 2022 - Sidansvarig: johan.stendahl@slu.se

ISO 14001 Liggande Sv.png

Institutionen för mark och miljö är miljöcertifierad

Kontakter vid institutionen för mark och miljö

Prefekt: Johan Stendahl, 018-67 38 01
Ställföreträdande prefekt: Mattias Lundblad, 018-67 22 26
Administrativ chef: Britta Lästh, 018-67 25 56
Kommunikatör: Amanda Öberg, 018-67 30 43

Postadress: Institutionen för mark och miljö, SLU, Box 7014, 750 07  Uppsala

Fakturaadress: SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07  Uppsala

Besök oss

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Loading…