Markkemi

Senast ändrad: 20 juni 2024
En person tittar i mikroskop, ovanför provrör och en Sverigekarta, illustration.

Här kan du läsa om markens kemi och lära dig om kol- och kvävehalter i marken, pH, joner, metaller m.m.