Ståndort

Senast ändrad: 26 maj 2020
Tallar med sol och moln över, en Sverigekarta i bakgrunden, illustration.

En ståndort är en växtplats med enhetliga egenskaper vad gäller klimat, mark och de s.k. biotiska faktorerna (främst då de egenskaper som organismerna inom ståndorten har).

Förutom klimatet påverkas växtplatsens och markens beskaffenheter till stor del av geologin (bl.a. berggrunden), hydrologin (bl.a. markfuktighet och rörligt markvatten), markanvändningen (ägoslag), samt av vegetationens egenskaper.

Läs mer: