Om institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 19 april 2024
En modern byggnad i kvällsljus, foto.

Institutionen för mark och miljö ingår i klustret Mark-Vatten-Miljö vid SLU i Uppsala och är en del av både Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och Fakulteten för skogsvetenskap.

Vår forskning söker kunskap om samspelet mellan människan, marken, växten och den omgivande miljön i skogs- och jordbrukslandskap och urbana miljöer.

Vi undervisar på flera av SLU:s grundutbildningar och ansvarar för två mastersprogram. Forskarutbildningen omfattar ett 30-tal doktorander. På uppdrag av svenska myndigheter samlar vi in, analyserar och rapporterar data om tillståndet i miljön.

Har du frågor om specifika områden? Hitta rätt kontakt på vår samverkanssida.

Kontakter och information om MVM-huset, där institutionen är belägen, finns att tillgå här. Sidan är endast tillgänglig för anställda vid SLU.

Organisation

Prefekt

Johan Stendahl
Johan.Stendahl@slu.se, 018-67 38 01

Ställföreträdande prefekt

Mattias Lundblad
mattias.lundblad@slu.se, 018-67 22 26

Biträdande prefekter

Mattias Lundblad
mattias.lundblad@slu.se, 018-67 22 26
Område: Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitetMarkbiologi

Karin Blombäck
karin.blomback@slu.se, 018-67 12 63
Område: Markens näringsomsättning (Skara och Uppsala), Lanna forskningsstation

Geert Cornelis 
geert.cornelis@slu.se, 018-67 12 68
Skogsmarkens biogeokemi, Markmekanik och jordbearbetning

Helena Aronsson
helena.aronsson@slu.se, 018-67 24 66
Område: Biogeofysik, Markkemi

Ekonomi, administration och kommunikation

Administrativ chef
Britta Lästh, britta.lasth@slu.se, 018-67 25 56

Ekonomi
David Törling, david.torling@slu.se, 018-67 22 76
Martina Camitz Trowald, martina.camitz.trowald@slu.se, 018-67 27 52
Ellinor Norman, ellinor.norman@slu.se, 018-67 14 33
Sofia Johansson, sofia.johansson@slu.se, 018-67 33 18

Personaladministration
Sara Wassén, sara.wassen@slu.se, 018-67 24 85

Studentservice institutionen för mark och miljö
Josefine Agrell, mark-kurssekretariat@slu.se, 018-67 15 94

Kommunikatör
Elin Wärm, elin.warm@slu.se, 018-67 26 94

Arkivering
Hamede
Tajaddodi, hamede.tajaddodi@slu.se, 076-141 74 26

Undervisning & Laboratorier

Studierektorer för grundutbildningen
Magnus Simonsson, magnus.simonsson@slu.se, 018-67 12 72
Katharina Meurer, katharina.meurer@slu.se, 018 67 24 76

Studierektor för forskarutbildningen
Elisabet Lewan, lisbet.lewan@slu.se, 018-67 26 29

Laboratoriechef
Malin Tångring, malin.tangring@slu.se, 018-67 12 83

Övrigt

Miljösamordnare
Vakant
Certifieringsmärke ISO 14001. Illustration.

Institutionen för mark och miljö är miljöcertifierad

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Hitta till oss

Besöksadress (MVM-huset): Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Bussförbindelser

Från Centralstationen i Uppsala kan du åka till Campus Ultuna med buss nummer 4, 100. 101 och 188. Upplands Lokaltrafik har infört kontantstopp på bussarna, däremot går det att använda bankkort. Mer information om busstider och biljetter hittar du hos Upplands Lokaltrafik.

Postadress

Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

Leveransadress (paket)

Institutionen för mark och miljö
Gerda Nilssons väg 5
756 51 Uppsala
Tel 018-67 30 05

Öppettider: 08.30-15.00 (lunchstängt 11.30-12.30)

Skara

Institutionen för mark och miljö
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel 0511-67 000 (växel)
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara

Lidköping

Lanna försöksstation 
SE-531 93 Lidköping
Tel 0510-530005

Spara

Spara

Fakta:

Institutionen bildades 2008 genom en sammanslagning av institutionen för markvetenskap och institutionen för skoglig marklära. Vi flyttade in i våra nya lokaler i Mark-Vatten-Miljö huset på Ultuna 2011.


Kontaktinformation

Johan Stendahl
Prefekt och forskare, institutionen för mark och miljö
+4618673801
johan.stendahl@slu.se