Om institutionen för mark och miljö

Senast ändrad: 14 april 2021
En modern byggnad i kvällsljus, foto.

Institutionen för mark och miljö ingår i Mark-Vatten-Miljö klustret vid SLU i Uppsala och är en del av både Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och Fakulteten för skogsvetenskap.

Vår forskning söker kunskap om samspelet mellan människan, marken, växten och den omgivande miljön i skogs- och jordbrukslandskap och urbana miljöer.

Vi undervisar på flera av SLU:s grundutbildningar och ansvarar för två mastersprogram. Forskarutbildningen omfattar ett 30-tal doktorander. På uppdrag av svenska myndigheter samlar vi in, analyserar och rapporterar data om tillståndet i miljön.

Har du frågor om specifika områden? Hitta rätt kontakt på vår samverkanssida.

Organisation

Prefekt

Anke Herrmann
Anke.Herrmann@slu.se, 018-671561

Ställföreträdande prefekt

Johan Stendahl
Johan.Stendahl@slu.se, 018-67 38 01

Biträdande prefekter

Anna Mårtensson
Anna.Martensson@slu.se, 018-671222
Område: Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Karin Blombäck
karin.blomback@slu.se, 018-671263
Område: MarkkemiSkogsmarkens biogeokemi, Markens näringsomsättning (Skara), Lanna forskningsstation

Mattias Lundblad
mattias.lundblad@slu.se, 018-672226
Område: Markbiologi, Biogeofysik, Markmekanik och jordbearbetning, Markens näringsomsättning (Uppsala)

Ekonomi och administration

Administrativ chef
Åsa Brorsson, asa.brorsson@slu.se, 018-671254

Ekonomi
Lisa Groiss, lisa.groiss@slu.se, 018-671479
Linda Rydén Engström, Linda.Ryden.Engstrom@slu.se, 0511-67211
David Törling, david.torling@slu.se 018-672276
Martina Camitz Trowald, 018-67 27 52

Personaladministration

Sara Wassén, sara.wassen@slu.se, 018-672485, 0738-043981

Studentservice institutionen för mark och miljö
Josefine Agrell, mark-kurssekretariat@slu.se, 018-671594

Undervisning & Laboratorier

Studierektorer för grundutbildningen
Magnus Simonsson, magnus.simonsson@slu.se, 018-671272 &
Katharina Meurer, katharina.meurer@slu.se, 018 67 24 76

Studierektor för forskarutbildningen
Elisabet Lewan, lisbet.lewan@slu.se, 018-672629

Laboratoriechef
Cecilia Bandh, cecilia.bandh@slu.se, 018-673403

Övrigt

Webbredaktör
Cajsa Lithell, cajsa.lithell@slu.se

Miljösamordnare 
Cecilia Bandh, cecilia.bandh@slu.se, 018-673403

Certifieringsmärke ISO 14001. Illustration.

Institutionen för mark och miljö är miljöcertifierad

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Hitta till oss

Besöksadress (MVM-huset): Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Bussförbindelser

Från Centralstationen i Uppsala kan du åka till Campus Ultuna med buss nummer 4, 100. 101 och 188. Upplands Lokaltrafik har infört kontantstopp på bussarna, däremot går det att använda bankkort. Mer information om busstider och biljetter hittar du hos Upplands Lokaltrafik.

Postadress

Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

Leveransadress (paket)

Institutionen för mark och miljö
Gerda Nilssons väg 5
756 51 Uppsala
Tel 018-67 10 00 (växel) Fax 018-673156

Skara

Institutionen för mark och miljö
Box 234
SE-532 23 Skara
Tel 0511-67 000 (växel)
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara

Lidköping

Lanna försöksstation 
SE-531 93 Lidköping
Tel 0510-530005

Spara

Spara

Fakta:

Institutionen bildades 2008 genom en sammanslagning av institutionen för markvetenskap och institutionen för skoglig marklära. Vi flyttade in i våra nya lokaler i Mark-Vatten-Miljö huset på Ultuna 2011.