Kartor och bilder

Senast ändrad: 08 november 2021

Här har du tillgång till översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige. Kartorna med markegenskaper har ritats efter ett omfattande datamaterial.

Det här materialet är skyddat av svensk upphovsrättslag, läs mer på Om MarkInfo under Information om utskrift och kopiering.