Egna beräkningar

Senast ändrad: 20 juni 2024

Här kan du göra egna beräkningar med data från Markinventeringen. Med en Enkel beräkning kan du beräkna statistik för en markkemisk variabel i databasen baserat på ett urval av olika ståndortsegenskaper. Med en Korstabell skapar du korstabeller för en markkemisk variabel där statistik för kombinationer av olika ståndortskategorier tabelleras mot varandra.