Miljöanalys och miljöövervakning

Senast ändrad: 16 februari 2024
händer som håller i jord

Vid institutionen för mark och miljö utförs ett flertal miljöanalysuppdrag vilka omfattar rena miljöövervakningsprogram, rapporteringsuppdrag och datavärdskap. Verksamheten finansieras främst av Naturvårdsverket, men även SLU bidrar.

Miljöanalysen vid SLU organiseras inom tolv programområden. Programmen för Klimat och Jordbrukslandskap koordineras från institutionen.

Miljöanalysuppdrag vid mark och miljö:

Få tillgång till miljöanalysdata

Vi levererar även kvalitetssäkrade data från miljöövervakning på uppdrag av Naturvårdsverket. Det ger omvärlden snabbare tillgång till de senaste resultaten.

Läs mer här: Datavärdskap jordbruksmark 

Data från svensk skogsmark

I projektet Markinfo samarbetar institutionen för mark och miljö med Naturvårdsverket i syfte att sprida översiktlig information om markegenskaper och vegetation för skogsmark i Sverige.

Läs mer här: Markinfo