Forskarutbildning

Senast ändrad: 07 augusti 2019

Institutionen erbjuder forskarutbildning till både licentiats- eller doktorsexamen inom ekonomi. Vi erbjuder även flera individuella kurser varje år. Aktuella kurser listas nedan.

Mer information om SLU:s regler när det kommer till forskarutbildning.

Studenter med grundutbildning erbjuds en möjlighet att ta licentiats- och/eller en doktorsexamen. En licentiatexamen motsvarar ungefär två års heltidsstudier (120 hp) bestående av kurser (45-60 hp) och en licentiatavhandling. En doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier (240 hp) bestående av kurser (90-120 hp) och en doktorsavhandling.

Från dag ett uppmuntras doktorander att börja skriva idéer, förslag och forskningsplaner som kan leda till en avhandling. Kurser tas i regel i början av utbildningen medan den sista tiden läggs på att skriva avhandlingen.

Ett antal kurser är reglerade men i övrigt så bestäms kurserna utifrån doktorandernas specifika behov. Kurser ges delvis i samarbete med andra institut och Umeå universitet. Institutionen för skogsekonomi och dess doktorander är även del av forskningsskolan Ecology and Society (ECOS). Mer information om olika kurser finns via länkar längre ned.

Doktoranden kan välja att ansöka om en licentiat och/eller doktorsexamen när de uppfyller kraven för detta.

Att bli del av forskarutbildningen

Lediga anställningar finns listade på SLU:s webb. Hur antagningsprocessen ser ut och mer allmän information om doktorandstudier finns på universitets webbsida om forskarutbildning vid SLU.

Om du är en student med egna medel och inte i behov av finansiell support från institutionen så kan du skicka in en ansökan när som. Ansökan ska bestå av följande:

  • intyg om finansiering,
  • curriculum vitae,
  • universitetsintyg,
  • en preliminär forskningsplan (1-2 sidor) som beskriver det föreslagna forskningsområdet samt en plan för hur forsknings ska bedrivas,
  • vetenskaplig text (exempelvis examensarbete) och
  • kontaktuppgifter till minst två referenser.

Sökanden som har grundexamen i ett annat språk än svenska eller engelska från ett universitet utanför Sverige måste även delge ett certifikat som redovisar resultaten från ett internationellt godkänt test i engelska. Minimum poäng som behövs är 550 TOEFL poäng och 6.0 IELTS.


Kontaktinformation

Ansvarig för doktorandutbildning

Camilla Widmark, camilla.widmark@slu.se, +46907868596, +46702929018

När ansökningstiden gått ut kommer får du ett mail från den ansvarige läraren med svar om antagning och mer information om kursen.

Kontakta ansvarig lärare om du har frågor om en specifik kursen.

Har du mer generella frågor som rör ansökningar, studera i Umeå /Uppsala eller liknande: vänligen kontakta den som är ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen (se ovan).

Kurser

Institutionens kurser

Resa till Umeå

Flyg in till Umeå Airport (med SAS, Norwegian eller BRA)
Ta tåget (SJ) som stannar vid Campus, Östra station.
Ta båten (Wasaline) från Vasa i Finland och sen buss till Umeå centrum.
Campus ligger cirka en halvtimmes promenad från Umeås stadskärna.
Så här tar du dig till SLU i Umeå.