Detta gör vi inom program Skog

Senast ändrad: 04 februari 2022
Två män hjälps åt att mäta träd i en skog. Foto.

Program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig resurs- och miljöanalys.

Skog är ett av de större programmen och hyser bland annat Riksskogstaxeringen, den verksamhet inom miljöanalys som har längst historia. 

På nationell nivå handlar det främst om att leverera grunddata och beslutsunderlag för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik. Internationellt efterfrågas programmets kompetens för utveckling av skogsövervakning, både inom EU och globalt.

Du kan hitta exempel på vad vi gör inom olika områden i länklistan nedan.

Stickprovsbaserad nationell inventering av skog

Övervakning i avrinningsområden och skogliga försöksparker

Internationell rapportering och samverkan

Heltäckande skogliga karteringar

Skador och störningar

Metodutveckling, analyser och scenarier

Samverkan och forskning