LTER Sweden

Senast ändrad: 12 juni 2024

LTER Sweden är ett nätverk av svenska fältstationer som bedriver miljöforskning och miljöövervakning. Det finns för närvarande 20 LTER-stationer i Sverige.

LTER Sweden i ett nötskal

LTER Sweden är ett paraply för ett antal etablerade och välinstrumenterade stationer för ekologisk forskning och övervakning. Det är ett öppet nätverk dit alla svenska forskningsstationer som uppfyller vissa grundläggande krav är välkomna att ansöka om medlemskap. LTER-nätverket ger sina medlemmar möjligheter till både nationellt och internationellt samarbete genom de globala kopplingarna. Detta ger tillgång till en vidsträckt och toppmodern infrastruktur för ekologisk forskning. LTER Sweden grundades i juni 2010.

Specifika mål för LTER Sverige

LTER Sweden-nätverket ska:

  • Stärka svensk miljöforskning och miljöövervakning genom att bygga kapacitet för att dela data och samarbeta mellan långsiktiga övervakning- och forskningsstationer och deras medarbetare.
  • Ge forskare möjligheter till forskning och miljöanalys i större rumsliga och tidsmässiga skalor än vad som är möjligt med data från en enskild övervakningsstation.
  • Uppmuntra bidragsansökningar för forsknings- och miljöövervakningen och som inte är möjlig att bedriva utan det svenska LTER-nätverket eller internationellt samarbete med andra LTER-organisationer.
  • Uppmuntra nya forskningsområden och tvärvetenskaplig forskning som växer fram ur nätverksstrukturen.

Svenska LTER-stationer (klicka för att se listan)

LTER-data

Metadata för alla LTER-stationer inom LTER Europe – DEIMS (öppna data)

LTER-organisationen

LTER Sweden är ett av 26 nationella nätverk som tillhör det paneuropeiska LTER-nätverket LTER Europe. Sammanlagt ingår cirka 450 platser över hela Europa. Globalt är LTER Europe organiserat under den internationella organisationen International LTER (ILTER).

LTER-nätverket består av relativt småskaliga ekologiska fältstationer och mer omfattande plattformar och LTSER plattformar (Long Term Socio-Ecological Research) som fokuserar på mänskligt inflytande på naturen. LTER Sverige har 20 LTER-stationer.

schematisk illustration av organisationen.

LTER Sverige koordineras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Ulf Grandin är koordinator.

För att ytterligare stärka svensk forskning på ekosystem, samarbetar LTER Sweden med SITES forskningsinfrastruktur. Alla SITES-stationer är även medlemmar i LTER Sweden.