Ljungheden minskar

Senast ändrad: 30 oktober 2012

Tabeller

Areal ljunghed 1928-1962.

Ladda hem data och definitioner

Areal  ljunghed i Hallands län (enligt nuvarande länsgränser) 1928-1960

Från 1928 fram till början av 1960-talet minskar arealen ljunghed drastiskt och efter 1963 går det inte längre att följa ljungheden i Riksskogstaxeringens material.  Idag finns ljunghedar endast kvar i mindre skyddade områden. Dessa betas och bränns regelbundet för att ljunghedens karaktär ska bevaras.

Se karta över ljunghedens utbredning under 1920-talet

 

...och granens virkesförråd ökar

Utveckling av virkesförråd (m3sk) i nuvarande Hallands län 1928-2010

Sedan 1920-talet har virkesförrådet i Halland ökat dramatiskt. Ökningen är störst för gran, där en tiodubbling har skett under de senaste 80 åren. Hallands skogar är idag grandominerade och tillhör de mest virkesrika i landet.

 

 

 

Virkesförråd i Hallands län 1928-2010.

Ladda hem data


Kontaktinformation