Nya produkter från växter är framtiden

Senast ändrad: 15 april 2024

Eva Johansson, programchef för C4F, tror att vi i framtiden kommer att få allt fler biobaserade produkter från växter och en alltmer biobaserad ekonomi. Men det är komplexa processer på vägen dit. Så oerhört många fossilbaserade produkter behöver bytas ut och så många olika intressen är inblandade.

Eva Johansson, professor i jordbruksvetenskap med inriktning på produktkvalitet vid SLU i Alnarp, tog i maj 2013 över rollen som programchef för TC4F efter Jan-Erik Hällgren. Från början var hon tillsammans med Jan-Erik Hällgren huvudansvarig för skrivningen av den ansökan, som gjordes i rektors namn och som resulterade i TC4F.

Eva Johansson har varit knuten till SLU sedan 1989, där hon året efter blev doktorand på institutionen för växtförädling. Under 25 år har hon bedrivit forskning med fokus på kvalitetsfrågor och studerat hur kombinationen växtmaterial, förädling, miljö och odlingssystem påverkar kvaliteten för livsmedel, foder och biobaserad industriell produktion. Parallellt med förtroendeuppdrag som prodekan och som koordinator för olika projekt och teman leder hon idag en forskargrupp på 17 personer, som bland annat arbetar med utvinning av nya material och substanser ur växter. Hon är övertygad om att detta är vägen mot framtiden.

– I takt med klimatförändring och utarmning av jordens resurser tror jag vi blir tvungna att använda biobaserad råvara till allt mer.

– Men vi måste igenom komplexa processer för att komma framåt. Det handlar om vad vi kan åstadkomma inom forskningen, men det handlar förstås också om möjligheterna att förverkliga storskalig produktion, om lönsamhet, om handelsmönster, etc. Kort sagt: kedjor av olika faktorer som behöver komma på plats. Och det handlar ju också om så oerhört många fossilbaserade produkter som behöver bytas ut.

Vill se sammanhang

Eva Johansson drivs av att se sammanhangen, av att se resultat och dra slutsatser. Och när det gäller övergången till en biobaserad ekonomi ser hon gärna utvecklingen i ett sammanhang som inte bara omfattar nya produkter från landbaserade grödor, utan också växter och organismer från havet. Det som kallas Blå Tillväxt är enligt Eva Johansson också en del av övergången till ett hållbart samhälle med förnybara material och produkter.

– Men det finns stora utmaningar med att utvinna exempelvis olja ur alger och det gäller att göra det på ett hållbart sätt.

Valdes av forskningen

När det gäller Eva Johansson personligen är det nästan så att forskningen valt henne snarare än att hon valt forskningen. Efter en uppväxt som präglades mer av hästar än av intresse för skolan lyckades en SYO-konsulent övertala henne att välja tekniskt gymnasium, eftersom hon var pälsdjursallergiker och inte kunde bli veterinär. Under det avslutande gymnasieåret blev det kemiteknik och på universitetet gick hon sedan via astronomi till biologi och fick samtidigt arbete på Nordiska Genbanken i Alnarp. Efter studier på Sandöskolan gjorde hon en fältstudie i Afrika och tillbaka i Sverige blev hon tillfrågad om att vikariera för en föräldraledig doktorand på SLU:s institution för växtförädling, som då låg i Svalöv.

– Min väg till forskningen har nog mest handlat om att säga ja. Men jag tycker det är mycket roligt att forska och jag kan känna mig stolt när jag kommer fram till saker som gör att jag kan se nya sammanhang.

/ Text Ingrid Bressler


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor, programledare C4F
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62, 076-128 57 37

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma