Variation i snytbaggeresistens

Senast ändrad: 05 september 2023

Snytbaggen är det främsta hotet mot planterade skogsplantor i södra och mellersta Sverige. Skogsbruket försöker skydda plantorna med mekaniska eller kemiska skydd, eller genom att bara plantera i väl utförd markberedning.

Det finns indikationer på att plantornas motståndskraft mot snytbagge har en genetisk variation. I ett TC4F-finansierat samarbete med SLU i Uppsala och Skogforsk undersöks nu hur denna variation ser ut. Ett försök med 10 000 granplantor från 50 moderträd har planterats i Uppland. När eventuella skillnader identifierats i fält kommer forskarna på UPSC att försöka hitta genmarkörer för resistens mot snytbagge.


Kontaktinformation