Forskningsområde

Senast ändrad: 15 april 2024

C4F (Crop for the Future) är en del av det strategiska forskningsområdet TC4F (Trees and Crops for the Future). Huvudmålet är att utveckla hållbara innovativa växtbaserade produkter genom användning av modern teknik för att bidra till utvecklingen av en cirkulär bioekonomi i Sverige. Hela programmet för TC4F inleddes genom statsfinansiering av strategiska forskningsområden 2010.

Syfte och omfattning med C4F

C4F fokuserar särskilt på området för växtbaserade produkter genom användning av modern teknik. C4F är dock strategiskt kopplad till andra stora, medelstora och små program på SLU, som fokuserar på forskning och utveckling inom andra områden i kedjan. Ett nära samarbete med liknande och/eller kompletterande nationella och internationella forskningsmiljöer är självklart för C4F. Av specifikt värde för C4F är de pågående möjligheterna som Max IV, och i framtiden ESS erbjuder.

Siktade forskningsområden av C4F

1. Förbättring av kvantiteter och egenskaper hos oljor, stärkelser, proteiner, mineraler och bioaktiva föreningar och andra metaboliter eller egenskaper i grödor för olika tillämpningar
Växter ger råvaror för mat, foder och industriella tillämpningar. Egenskaperna hos dessa råmaterial styrs av växternas genetiska uppsättningar och av odlingssystem för produktion, skötselteknik och miljöfaktorer. I detta forskningsområde avser C4F att förstå molekylära mekanismer som ligger bakom biosyntetiska vägar samt genetiska och fysiologiska mekanismer för att rikta sig till variationer i egenskaper. Vidare avser C4F att skräddarsy nivå och sammansättning av olja, protein och stärkelse och andra viktiga bioaktiva ämnen genom användning av moderna molekylära metoder och karakteriserande verktyg.

2. Utveckling av processteknik och analysverktyg för att bestämma och karakterisera egenskaper hos de ovannämnda komponenterna
Utveckling av processbetingelser och analysverktyg är viktig för att bestämma och karakterisera växtråvarans egenskaper. C4F avser att tillämpa, förbättra och utveckla de modernaste teknologier, inklusive de som finns tillgängliga på de nationella forskningsplattformarna, för att beskriva och förstå karaktärerna av utvalda komponenter och möjligheterna att finjustera egenskaperna av dessa komponenter.

3. Utveckling av nya växt- och biobaserade produkter nära marknaden.
Det ultimata målet med vår forskning är att få våra forskningsresultat till marknaden. C4F kommer att samarbeta med andra projekt och med relevanta partners och SLU Holding för att utveckla produkter ur våra forskningsresultat som erhållits inom C4F.

4. Utveckling av nya produktionssystem av de ovannämnda komponenterna t.ex. växt-, mikrob- och vävnadsodlingsbaserade system
En storskalig produktion av vissa viktiga komponenter är önskvärd för mat, foder och industriella tillämpningar. Utveckling av innovativa produktionssystem för sådana komponenter möjliggör en kostnadseffektiv produktion. C4F avser att utveckla nya processad, växt- och mikrobiella system för produktion av specifika och rena komponenter av intresse. Vidare avser C4F att utvärdera specifika egenskaper och långsiktig produktion av sådana komponenter i högre kvantiteter för farmaceutiska, livsmedel eller andra industriella och medicinska tillämpningar.

5. Utvärdering av struktur-funktionella relationer av vissa biobaserade material för olika tillämpningar
Strukturen av växtbaserade komponenter påverkar ofta deras funktioner och praktiska tillämpningar. C4F avser att utvärdera strukturen hos vissa viktiga komponenter efter olika typer av produktionsbehandlingar och relatera deras strukturer till deras funktionella prestanda i olika tillämpningar.


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor, programledare C4F
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62, 076-128 57 37

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma

Li-Hua Zhu, Professor, vice programledare C4F
Institutionen för växtförädling, SLU
li-hua.zhu@slu.se, 040-41 53 73, 072-236 37 80

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma