Forskningsresultat

Senast ändrad: 19 oktober 2023

Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor, programledare C4F
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62, 076-128 57 37

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma

Li-Hua Zhu, Professor, vice programledare C4F
Institutionen för växtförädling, SLU
li-hua.zhu@slu.se, 040-41 53 73, 072-236 37 80

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma