Kontakt

Senast ändrad: 17 november 2017

Programchef för TC4F

Eva Johansson, eva.johansson@slu.se

Tel 076-128 57 37

Biträdande programchef för TC4F

Annika Nordin, annika.nordin@slu.se

Tel 076-764 59 18

Koordinator för Tema 1, Skogsgenetik och framtidens träd

Stefan Jansson, UPSC, stefan.jansson@umu.se

Tel 070-677 23 31, personlig hemsida.

Koordinator för Tema 2, Skogsträdens tillväxt och interaktion med omgivande miljö

Vaughan Hurry, vaughan.hurry@slu.se

Tel 070-308 16 84, personlig hemsida på engelska.

Koordinator för Tema 3, Adaptiv, uthållig skogsskötsel

Urban Nilsson, urban.nilsson@slu.se

Tel 070-346 51 92

Koordinator för Tema 4, Förnybara växtprodukter för icke livsmedelsändamål

Li-Hua Zhu, li-hua.zhu@slu.se

Tel 040-41 53 73

Programsekreterare

Linda Gruffman, linda.gruffman@slu.se

Tel 090-786 81 69

Ekonom

Per Olofsson, per.olofsson@slu.se

Tel 090-786 82 92


Kontaktinformation
Sidansvarig: linda.gruffman@slu.se