Kontakt

Senast ändrad: 09 januari 2024

Programledare för T4F

Michael Gundale

Koordinator för Tema 1, Skogsgenetik och framtidens träd

Stefan Jansson, UPSC, stefan.jansson@umu.se

Tel 070-677 23 31, personlig hemsida.

Koordinator för Tema 2, Skogsträdens tillväxt och interaktion med omgivande miljö

Vaughan Hurry, vaughan.hurry@slu.se

Tel 070-308 16 84, personlig hemsida på engelska.

Koordinator för Tema 3, Adaptiv, uthållig skogsskötsel

Urban Nilsson, urban.nilsson@slu.se

Tel 070-346 51 92

Programledare för C4F

Eva Johansson, eva.johansson@slu.se

Tel 076-128 57 37

Koordinator för Tema 4, Förnybara växtprodukter för icke livsmedelsändamål

Li-Hua Zhu, li-hua.zhu@slu.se

Tel 040-41 53 73

Programsekreterare

Anke Carius, anke.carius@umu.se

Tel 070-460 79 79

Ekonom

Per Olofsson, per.olofsson@slu.se

Tel 090-786 82 92


Kontaktinformation