Om Crops for the future - C4F

Senast ändrad: 19 juni 2019

Klimatförändring, befolkningsökning och jordens krympande, ändliga resurser gör det uppenbart att en hållbar produktion av råvaror för foder, livsmedel- och industriändamål är mer akut än någonsin. En cirkulär bioekonomi är den hållbara modellen som vi tror på för jordens och mänsklighetens framtid. Detta är också den bärande tanken bakom C4F (crops for the future).

C4F fokuserar på att utveckla biobaserade råvaror och produkter, till exempel – oljor, fiber och proteiner samt biobaserade produkter. Forskningen bedrivs på grundläggande såväl som på tillämpad nivå.

Forskningen bedrivs praktiskt i olika forskargrupper med totalt över 30 forskare som samverkar inom SLU i Alnarp och Uppsala, och som dessutom ingår i ett stort forskningsnätverk med nationella och internationella kontakter. C4F stimulerar också involvering av unga forskare, postdoc och doktorander samt examensarbete inom sitt verksamhetsområde.


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62

Li-Hua Zhu, professor
Institutionen för växtförädling, SLU
li-hua.zhu@slu.se, 040-41 53 73 

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se