Om Crops for the future - C4F

Senast ändrad: 15 april 2024

Klimatförändring, befolkningsökning och jordens krympande, ändliga resurser gör det uppenbart att en hållbar produktion av råvaror för foder, livsmedel- och industriändamål är mer akut än någonsin. En cirkulär bioekonomi är den hållbara modellen som vi tror på för jordens och mänsklighetens framtid. Detta är också den bärande tanken bakom C4F (crops for the future).

C4F fokuserar på att utveckla biobaserade råvaror och produkter, till exempel – oljor, fiber och proteiner samt biobaserade produkter. Forskningen bedrivs på grundläggande såväl som på tillämpad nivå.

Forskningen bedrivs praktiskt i olika forskargrupper med totalt över 30 forskare som samverkar inom SLU i Alnarp och Uppsala, och som dessutom ingår i ett stort forskningsnätverk med nationella och internationella kontakter. C4F stimulerar också involvering av unga forskare, postdoc och doktorander samt examensarbete inom sitt verksamhetsområde.

C4F Styrgrupp

Christina Lunner Kolstrup, LTV Dekan, Ordförande

Eva Johansson, Professor, Programledare

Li-Hua Zhu, Professor, Vice Programledare


C4F ledningsgrupp

Eva Johansson, Professor

Li-Hua Zhu, Professor

Per Hofvander, Docent

Ramune Kuktaite, Docent

Roger Andersson, Professor

 

Projektledare

Chuanxin Sun, Associate Professor, Institutionen för växtbiologi

Eva Johansson, Professor, Institutionen för växtförädling

Folke Sitbon, Professor, Institutionen för växtbiologi

Li-Hua Zhu, Professor, Institutionen för växtförädling

Marie Olsson, Professor, Institutionen för växtförädling

Maud Langton, Professor, Institutionen för molekylärvetenskap

Per Hofvander, Associate Professor, Institutionen för växtförädling

Peter Bozhkov, Professor, Institutionen för molekylärbiologi

Ramune Kuktaite, Associate Professor, Institutionen för växtförädling

Roger Andersson, Professor, Institutionen för molekylärvetenskap

 

 


Kontaktinformation

Eva Johansson, Professor, programledare C4F
Institutionen för växtförädling, SLU
eva.johansson@slu.se, 040-41 55 62, 076-128 57 37

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma

Li-Hua Zhu, Professor, vice programledare C4F
Institutionen för växtförädling, SLU
li-hua.zhu@slu.se, 040-41 53 73, 072-236 37 80

Postadress: Box 190, 234 22 Lomma