Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsteman

Forskningen inom TC4F är indelad i fyra övergripande teman.
Tema 1: Skogsgenetik och framtidens träd
Tema 2: Skogsträdens tillväxt och interaktion med omgivande miljö
Tema 3: Adaptiv, uthållig skogsskötsel
Tema 4: Förnybara växtprodukter för icke livsmedelsändamål

Publicerad: 21 november 2017 - Sidansvarig: linda.gruffman@slu.se