Tre Teman för Träden

Senast ändrad: 09 januari 2024

T4F jobbar med vilka träd det ska finnas i skogarna i framtiden: Vilka egenskaper behöver dem i tiderna av klimatförändring? Vilka egenskaper ger mest nytta för samhället och vilka kan bidra till en cirkulär bioekonomi? Vilka träd har sådana egenskaper? Hur kan vi förbättra trädodlingen så att vi får träd som klarar framtidens utmaningar? Eftersom träd behöver lång tid tills de blir stora och en riktig skog som man kan skörda, måste man vid plantering idag fundera på hur förhållanden kommer att se ut under de kommande decennier, alltså om 20, 30 och mer år. Med datorstyrda modeller kan forskarna visa både hur klimatet kan utvecklas samt dem kan förutsäga vad detta betyder för träden, både befintliga och framtidens träd.

Därför utforskar

Tema 1 - Skogsgenetik och framtidens träd

vilka gener som finns, vad dem påverka och hur man mest effektivt odlar fram önskade egenskaper i framtidens träd. Vilka nya metoder kan användas? Vilka verktyg är mest effektiva? Hur kan man ta fram så många optimerade träd som det behövs?

Tema 2 - Skogsträdens tillväxt och interaktion med omgivande miljö

...tar fram data om hur träden påverkas av miljön. Blir allt sämre om klimatet blir varmare? Kan det finnas positiva effekt också? Vilka förändringar ställer till med de största problem? Tema 2 besvarar dessa frågor med insamling av data i forskningskogar och koppling till klimat och vädermodellering. Viktiga faktorer är till exempel temperatur, tillgänglighet till vatten och näring, samt biologiska samspelet med mikroberna i jorden. Det är viktigt att undersöka både enstaka träd och skogen som helhet.

Tema 3 - Adaptiv, uthållig skogsskötsel

...jobbar med skogen som helhet. Hur tar man bäst hand om skogen, så att den nyttjas på ett hållbart sätt till den störst möjliga potentialen? För att besvara frågan övervakar Tema 3 tillväxten på de vanligaste träd i svenska skogar samt tillväxten i skogen som helhet. Dessutom utforskar Tema 3 om och hur markens egenskaper kan förbättras för att optimera för vissa träslag. I samarbete med Tema 2 utvecklas det datastyrda modeller om skogen kommer att påverkas av klimatförändringen.

Läs mer om våra teman, ledda av Stefan Jansson, Vaughan Hurry och Urban Nilsson igenom att klicka på deras porträer.

Tema 1 - Stefan Jansson

I Tema 1 samordnas genomikforskningen vid UPSC och den konventionella trädsförädlingen vid Skogforsk med andra forskningsdiscipliner.

Tema 2 – Vaughan Hurry

Tema 2 ökar kunskapen om kolets och kvävets kretslopp och hur dessa påverkas av ett förändrat klimat.

Tema 3 - Urban Nilsson

Tema 3 tar forskningen om framtidens träd ut till praktisk och hållbar skogssködsel och föryngring i skogen.