Om fakulteten

Senast ändrad: 11 augusti 2020

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ges vid fakulteten.

Fakultetens huvudsäte är Umeå, men verksamheten sker i hela i Sverige. Institutioner finns såväl i Alnarp som Uppsala och Skinnskatteberg. Den skogliga försöksverksamheten bedrivs i hela landet.

Fakta:

Basfakta

  • 4 orter för utbildning och forskning: Umeå, Uppsala, Alnarp och Skinnskatteberg
  • 12 institutioner/enheter
  • 8 försöksparker samlade under enheten skoglig fältforskning
  • 50 professorer (december 2018)
  • 532 anställda (december 2018)
  • 64 forskarstuderande (december 2018)
  • 36 disputerade per år (2014-2017)
  • Årlig omsättning 713 mnkr, varav 362 mnkr externa bidrag och uppdrag (2018)
  • Skogsbiblioteket

Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se