Automatisk klövtvätt med miljövänlig hypoklorsyra som alternativ till traditionella klövbad med miljöbelastande kopparsulfat eller antibiotika

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Sprayning av bakklövar med hypoklorsyra i tre robotbesättningar under en observationstid på ca 5 månader hade en svagt positiv effekt i samtliga besättningar och en statistiskt signifikant förbättring sågs i en besättning för klövsjukdomen limax.

Resultat sammanfattningsvis

Sprayning av bakklövar med hypoklorsyra i tre robotbesättningar under en observationstid på ca 5 månader hade en svagt positiv effekt i samtliga besättningar och en statistiskt signifikant förbättring sågs i en besättning för klövsjukdomen limax. Vid en mer omfattande analys med både en kohortstudie och en historisk kontroll under 2 år i en fjärde större besättning, sågs en minskning av eksem hos framförallt förstakalvarna som också hade en högre prevalens av eksem än de äldre korna. Behandlingstidens längd med hypoklorsyra och hur snabbt efter kalvning behandlingen sattes in, hade betydelse för att förebygga både eksem, klövröta och limax. Om applikationen av klövspray med hypoklorsyra kan förbättras kan sannolikt behandlingens effektivitet förbättras.