PigNovations - Förbättrad utformning av nya, innovativa stallsystem för uppfödning av slaktgrisar i storgrupp

Senast ändrad: 26 oktober 2023
Flera små grisar i halm

Studien kartlägger inhysning, studerar grisars välfärd, beteende och produktion samt hygien i ett innovativt stallsystem för uppfödning av slaktgrisar i storgrupp under svenska förhållanden.

Att föda upp stora grupper av grisar i så kallade ”vågstallar” blir allt vanligare i svensk grisproduktion. Dessa stallar skiljer sig markant från traditionella stallsystem med boxar som rymmer ett 10-tal individer, vanligen kullsyskon. I vågstallar hålls grisarna i stora grupper med upp till 450 individer och de behöver gå igenom en vågför att komma till maten. Stora grupper har hittills varit förknippat med aggressivitet, skador på djuren och stress. Samtidigt innebär grupphållning att djuren har större rörelsefrihet vilket är positivt ur välfärdssynpunkt. 

Det finns nu ett ökande behov av att dokumentera framgångsfaktorer och fallgropar för att kunna utforma praktiskt tillämpbara anvisningar för en optimal produktion vid hållning i storgrupp på slaktgrissidan. I studien ”Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp -framgångsfaktorer och fallgropar” kartläggs hur systemen används och hur de fungerar i de anläggningar som finns i Sverige idag.

Kunskap om hur gruppdynamik, djurens utnyttjande av den större tillgängliga totalytan och utformningens påverkan på grisarnas välfärd och beteende saknas. I Projektet ”PigNovation - Förbättrad utformning av nya, innovativa stallsystem för uppfödning av slaktgrisar i storgrupp” kommer gruppdynamik, social träning och klimatfaktorer undersökas. Mot slutet av projektet fokuserar vi mer på hur grisarnas beteende i samspelmed ex ventilationen kan användas för att förbättra både grisarnas komfort och hygien.

Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp -framgångsfaktorer och fallgropar

Projekt löper: januari 2022- september 2023

Finansiärer:

 • Lantmännens forskningsstiftelse
 • Svenska köttföretagen
 • Petra Lundbergs stiftelse

Projektgrupp:

 • Rebecka Westin, Gård och Djurhälsan
 • Elin Karlsson, SLU
 • Jenny Yngvesson, SLU
 • Knut-Håkan Jeppsson, SLU
 • Amanda Reneby, Gård och Djurhälsan

Projektet kommer presenteras på följande event:

 • Alnarps Grisdag 5 oktober
 • Forskning och utvecklingsdagarna 25 oktober

PigNovation - Förbättrad utformning av nya, innovativa stallsystem för uppfödning av slaktgrisar i storgrupp

Projekt löper: 2023 - 2027

Finansiärer:

 • Föreningen Svalöfs Lantmannaskolans Målsmän
 • FORMAS

Projektgrupp:

 • Rebecka Westin, SLU
 • Elin Karlsson, SLU
 • Jenny Yngvesson, SLU
 • Knut-Håkan Jeppson, SLU