Utbildning

Senast ändrad: 18 september 2019
studenterSLU_jgz.jpg

Kandidat- och masternivå

Programkurser

Kurser i genetik och avel på kandidat och masternivå ingår bland annat i utbildningsprogrammen Etologi och djurskydd, Husdjursvetenskap och agronomprogrammet (husdjur), och veterinär.

Kurser

Många av våra kurser kan även läsas fristående. För information om alla kurser som ges på HGEN, se vår kurslista.

Examensarbeten

Många studenter gör sitt exjobb på Hgen. Är du intresserad? Här kan du läsa mer om examensarbeten vid Hgen.

Titta på listan med förslag på examensarbeten.

Studierektor  (grundutbildning)

Anna Johansson


Forskarnivå

Är du intresserad av att läsa mer om forskarutbildning på SLU så finns aktuell information på dessa sidor:

VH-fakultetens sida om utbildning

SLU:s centrala hemsida om forskarutbildning

Publicerade doktorsavhandlingar

Under åren har många doktorander passerat på institutionen och alla avhandlingar från 2003 och framåt finns att ladda ner via:

Publicerade avhandlingar från Hgen

Studierektor  (forskarutbildning)

Fernando de Lopes

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se