Färdiga examensarbeten

Senast ändrad: 18 maj 2016

Under åren har många studenter gjort sina examensarbeten hos oss. Här kan du hitta alla från 1961 och framåt!

1961-1969

E    001a    Ebba Lundh. 1961
Testikelutveckling och cykliska förändringar i spermatogenesen hos mink

E    001    Inger Ekman-Bjäresten. 1962
Styckning av slaktkroppar för kvalitetsbedömning inom svinstamkontrollen

E    002    Göran Björnhag. 19
Studier över samband mellan halten laktatdehydrogenas i muskulaturen och muskeldegeneration hos svin

E    002a    Kaj Sandberg. 1964
Den ärftliga variationen i mjölkproteinernas sammansättning med en orienterande undersökning av variationen i ß-laktoglobulin, α‑s‑kasein samt ß-kasein hos SLB, SRB och SKB

E    002b    Sven Bengtsson. 19        
Studier av äftliga proteinvariationer i serum hos svenska hästraser

E    003    Ingemar Hansson. 1966
Studier över ryggmuskeltemperaturen på slaktsvin och slaktkroppar av svin samt dess samband med kötets pH och muskelproteinernas löslighet

E    004    Jan Philipsson. 1966
Muskeldegeneration hos svin

E    005    Torborg Sjögren. 1966
Ull- och pälskvalitet hos avkommegrupper i Västernorrlands län

E    006    Martin Wilhelmson. 19
Förslag till överföring av svinstamkontrollens datamaterial till elektronisk databehandling

E    007    Kristina Nilsson. 1967
Faktorer, som påverkar förhållandet mellan muskler och skelett hos våra nötkretursraser

E    008    Gunnela Stålfors-Gustafsson. 19
Selektionsintensiteten inom den svenska seminaveln

E    009    Bengt Ahlström. 1969
Den ärftliga variationen i mjölkproteinernas kvalitativa sammansättning

E    010    Kerstin Bring. 1969
Olika faktorer som påverkar fetthalten och kaloriinnehållet i nötkött, fårkött och fläsk

E    011    Öje Danell. 1969
Skattning av miljöfaktorers inverkan på mönstringsvikten hos pälslamm med least-squares analys

E    012    Lisbeth Holmqvist. 1969
Inavels- och släktskapsförhållanden inom de svenska svinraserna

E    013    Leif Ivarsson. 1969
Inavelsförhållandena inom de svenska svinraserna

E    014    Jan-Erik Persson. 1969
Suggornas produktionsegenskaper

E    015    Birgitta Runemo. 1969
Fetthalt och fettsyrasammansättning i några muskler från svin slaktade vid olika levande vikt

E    016    Ylva Wastesson. 1969
Undersökningar av den ärftliga variationen hos blodets kaliumhalt, hemoglobin, albumin och transferrin hos gotlandsfår

1961-1969

E    001a    Ebba Lundh. 1961
Testikelutveckling och cykliska förändringar i spermatogenesen hos mink

E    001    Inger Ekman-Bjäresten. 1962
Styckning av slaktkroppar för kvalitetsbedömning inom svinstamkontrollen

E    002    Göran Björnhag. 19
Studier över samband mellan halten laktatdehydrogenas i muskulaturen och muskeldegeneration hos svin

E    002a    Kaj Sandberg. 1964
Den ärftliga variationen i mjölkproteinernas sammansättning med en orienterande undersökning av variationen i ß-laktoglobulin, α‑s‑kasein samt ß-kasein hos SLB, SRB och SKB

E    002b    Sven Bengtsson. 19        
Studier av äftliga proteinvariationer i serum hos svenska hästraser

E    003    Ingemar Hansson. 1966
Studier över ryggmuskeltemperaturen på slaktsvin och slaktkroppar av svin samt dess samband med kötets pH och muskelproteinernas löslighet

E    004    Jan Philipsson. 1966
Muskeldegeneration hos svin

E    005    Torborg Sjögren. 1966
Ull- och pälskvalitet hos avkommegrupper i Västernorrlands län

E    006    Martin Wilhelmson. 19
Förslag till överföring av svinstamkontrollens datamaterial till elektronisk databehandling

E    007    Kristina Nilsson. 1967
Faktorer, som påverkar förhållandet mellan muskler och skelett hos våra nötkretursraser

E    008    Gunnela Stålfors-Gustafsson. 19
Selektionsintensiteten inom den svenska seminaveln

E    009    Bengt Ahlström. 1969
Den ärftliga variationen i mjölkproteinernas kvalitativa sammansättning

E    010    Kerstin Bring. 1969
Olika faktorer som påverkar fetthalten och kaloriinnehållet i nötkött, fårkött och fläsk

E    011    Öje Danell. 1969
Skattning av miljöfaktorers inverkan på mönstringsvikten hos pälslamm med least-squares analys

E    012    Lisbeth Holmqvist. 1969
Inavels- och släktskapsförhållanden inom de svenska svinraserna

E    013    Leif Ivarsson. 1969
Inavelsförhållandena inom de svenska svinraserna

E    014    Jan-Erik Persson. 1969
Suggornas produktionsegenskaper

E    015    Birgitta Runemo. 1969
Fetthalt och fettsyrasammansättning i några muskler från svin slaktade vid olika levande vikt

E    016    Ylva Wastesson. 1969
Undersökningar av den ärftliga variationen hos blodets kaliumhalt, hemoglobin, albumin och transferrin hos gotlandsfår

1970-1979

E    017    Inger Ledin. 1970
Bearbetning av material från avkommebedömning av får i Västernorrlands län

E    018    Allan Olausson. 1970
Grå underull hos mink

E    019    Björn Arbrandt. 1971
Undersökning rörande reklamerade avelsgaltar

E    020    Inga-Greta Martinsson. 1971
Orienterande betesstudier rörande dikor med kalvar

E    021    Lena Nilsson. 1971
Skattning av heritabiliteter för icke normalfördelade egenskaper, med särskilt beaktande av fruktsamheten hos får

E    022    Ove Nilsson. 1971
Ett försök i syfte att utarbeta ett ekonomiskt avelsindex för bruksbesättning

E    023    Gunnela Silfverhjelm. 1971
Studier på enäggiga nötkreaturstvillingar. Effekten av arv och uppfödningsintensitet med avseende på tillväxt och mjölkavkastning
E    024    Lennart Jansson. 1971
Orienterande studier över sambanden inkalvningsålder, storlek och mjölkavkastning hos SLB-kvigor

E    025    Otto Bohlin. 1971
Studier över variationen av den genetiskt betingade arylesterasaktiviteten hos svin

E    026    Gunnar Öberg. 1972
Fältundersökning angående rörelsestörningarnas omfattning i galtproduktionen

E    027    Gunnar Josefsson. 1972
Invervjuundersökning som metod för utvidgad avkommebedömning av tjurar

E    028    Anne-Helene Johansson. 1973
Intervjuundersökning av några fårägares erfarenhet av fårsemin samt egen undersökning av brunstkontroll och insemination i en besättning

E    029    Göran Råsmar. 1973
Genetiska korrelationer mellan tillväxt och foderomvandlingsförmåga med heritabilitetsskattningar på respektive egenskap

E    030    Henrik Åkesson. 1973
Studier över slaktviktens och könets betydelse för fettansättningen hos grisar samt ekonomiska konsekvenser för producenten

E    031    Gunilla Ral. 1974
Modellberäkningar av lönsamheten hos olika korsningar med svin och får

E    032    Göran Sandh. 1974
Studier över artificiell insemination hos höns

E    033    Ragnar Tauson. 1974
Studier av kammens storlek i relation till äggproduktionen hos stammar av vit leghorn

E    034    Birgitta Carlsson. 1974
Studier av kalvningssvårigheter, dödfödslar och födelsevikt vid korsning mellan Charolais och SLB samt resultat från två renrasiga Charolaisbesättningar

E    035    Mia Lundberg. 1974
Sambandet mellan mjölkningsegenskaper och mastit

E    036    Lars-Olof Bårström. 1974
Kalvens storlek och kroppsmått som orsak till kalvningssvårigheter

E    037    Kjell Johansson. 1974
Härstamningskontroll på nötkreatur med hjälp av blodgruppsundersökning

E    038    Anders Blomqvist. 1974
Inavels- och släktskapsförhållandena inom svenskt halvblod under två olika tidsperioder 1959 resp. 1971

E    039    Hans Ekström. 1974
Intervjuundersökning angående semin- och husdjursföreningarnas praktiska avelsarbete

E    040    Lovisa Norberg. 1974
Genetisk analys av ridsportdata

E    041    Kristina Andersson. 1975
Rekryteringsförhållanden inom pälsfåraveln i Gotlands län åren 1969‑1972

E    042    Jan-Åke Eriksson. 1975
Tjäderns fortplantning och levnadsförhållanden i relation till möjligheterna för viltuppfödning

E    043    Kjell-Åke Möller. 1975
Studie över viktsintervallets inverkan på bedömning av tillväxt och foderförbrukning i svinstamkontrollen

E    044    Ebbe Johnsson. 1975
Spermaproduktion och individprövningsresultat hos semingaltar

E    045    Lars Elofson. 1975
Härstamningsindex för tjurar

E    046    Örjan Rudin. 1975
Definition och ekonomisk värdering av egenskaper i avelsmålet för pälsfår

E    047    Karin Lövdahl. 1975
Dräktighetstidens längd hos tackor

E    048    Maria Kihlberg. 1976
Hampshirerasens inverkan på kullstorleken i korsningsavel

E    049    Börje Magnusson. 1976
Studier av enäggstvillingar hos nötkreatur. En analys av fruktsamheten under åren 1937-74 på Wiadsmaterialet

E    050    Maria Alarik. 1976.
Inavels- och släktskapskoefficienter inom de svenska svinraserna

E    051    Lars Brolund. 1976
Skattning av generationsintervall och selektionsdifferenser för SRB och SLB-tjurar insatta i seminverksamheten
E    052    Håkan Ström. 1976
Avelsmål och urvalsmetoder för den svenska halvblodshästen

E    053    

E    054    Nils Lundeheim. 1976
Transportmiljöns inverkan på grisköttets kvalitet

E    055    Inger Edfors-Lilja. 1976
Jämförelse av resultaten i den officiella avkastningskontrollen och den interna mjölkkontrollen i försöksbesättningen på Wiad-Kungsängen

E    056    Lars-Ove Sjanuna. 1977
Bestämning av mjölkproteinets genetiska varianter med hjälp av polyaktylamidgelelektrofores

E    057    Ingrid Eriksson. 1977
Användbarheten av KS-mätaren vid klassificering av svinslaktkroppar

E    058    Ingrid Bäckman. 1977
Smältbarhetsförsök med regnbågslax (Salmo Gairdneri). Metodik- och foderförsök

E    059    Zofia Kurowska. 1977
Intervjuundersökning rörande avelsarbetet på besättningsnivå inom Herefordrasen

E    060    Ann Bernstedt. 1977
Persbo avelsring - en studie av kooperativt avelsarbete

E    061    Ingela Hedebro. 1977
Analys av data från individprövningen av köttrastjurar

E    062    James Robson. 1977
Lönsamhetssituationen vid odling av laxartad fisk. (Skrivet vid Inst. för ekonomi och statistik)

E    063    Birgitta Olsson. 1977
Korsningsavel med svin - omfattning, attityder och praktiska problem. Intervjuundersökningar

E    064    Christian Swensson. 1977
Studie av fruktsamhetsresultatet på Gobefarmen, Ardu, Etiopien, 1969‑1974

E    065    Olov Andersson. 1976
Inverkan av väntetid före slakt på slaktkroppskvaliteten hos lamm samt utbyte av biprodukter vid lammslakt

E    066    Elisabeth Persson. 1978
Analys av fältavkommeundersökningsmaterial rörande bruksegenskaper inom SLB-, SRB- och SKB-raserna

E    067    Elisabeth Giselsson. 1978
Studier av arbetsrutiner, miljöförhållanden och produktionsresultat vid svinstamkontrollstationerna Hermanstorp och Öllsjö

E    068    Kicki Ahlén. 1978
Pälsegenskaper hos lamm: Samband mellan bedömning på levande djur och beredda skinn samt objektiva mätningar på hårprover

E    069    Ulf Andersson. 1978
Värdering av olika metoder för individprövning av Herefordtjurar

E    070    Anna-Karin Gustafsson. 1978
Studier av inomstationsskillnader i svinstamkontrollen

E    071    Beata Thafvelin. 1978
Genetisk analys av resultat från kvalitetstävlan för 4- och 5-åriga ridhästar

E    072    Nina Ordell. 1978
Analys av kalvningssvårigheter och dödfödslar registrerade i kokontrollen

E    073    Maria Aspers, Susanne Sylvén. 1978
Styrd avskjutning i älgstammen, en simuleringsstudie

E    074    Clas Johnsson. 1978
Avelsmässig analys av bedömningar i samband med stambokföring av mjölkkor

E    075    Inger Ojala. 1979
Juverhälsa och tjuvdiande hos får

E    076    Ingemar Persson. 1979
Olika låglandspopulationers avkastningsförmåga

E    077    Margaret Bexelius. 1979
Analys av olika egenskapers betydelse för variationen i tjurindex

E    078    Ingalis Brånin. 1979
Koncessionsrenskötseln i Norrbottens län

E    079    Barbro Mattsson. 1979
Alternativa avelsplaner för Elitsemin

E    080    Bitte Lundin. 1979
Studier av sambanden mellan mjölkavkastning och olika mjölkkomponenter inom och mellan laktationer för utformning av getkontrollen

E    081    Johan Schaar. 1979    
Breeding activities at CADU, Ethiopia. Milk production in Zebu and crossbred cattle

E    082    Lennart Swenson. 1979
Avel mot defekter orsakade av recessiva gener

1990-1999

E    150    Maria Backlund. 1990
Översikt över Svensk di- och primörlammsproduktion samt möjligheter till avelsarbete inom denna produktionsform

E    151    Ola Karlsson. 1990
Suggornas viktsutveckling och några faktorer som påverkar smågrisproduktionen

E    152    Lena Ohlsson. 1990
Studier av varmblods- och kallblodshästars medellivslängd och utslagningsorsaker

E    153    Åsa Pettersson. 1991
En enkätundersökning ang. låga födelsevikter efter en tjur i SRB‑rasen

E    154    Katarina Troedsson. 1991
Rangering av galtar i olika prövningsmiljöer

E    155    Shawan Al‑Kahdi. 1992
Tillskottsutfodring till avvanda lamm på bete

E    156    Rudy Setiabudy. 1991
Sexing of embryos by direct cytogenetical investigation, in situ hybridization and polymerase chain reaction

E    157    Stina Hedén. 1992
Könsmognad hos gyltor i svinstamkontrollen och könsmognadens inverkan på produktionsresultaten

E    158    Marie Sallander. 1992
Nya bedömnings- och registreringsformer för fågelhundsprov

E    159    Barbro Larsson. 1993
Genetiska analyser av bruksegenskaper hos nötkreatur registrerade via frågeformulär samt inverkan av tidpunkten efter mjölkning för bedömning av juveregenskaper

E    160    Lill Gusén. 1993
Földödlighet
Litteraturstudie av orsaker och en jämförelse mellan raser

E    161    Maria Åkerlind. 1993
Effekt av superovulering på mjölkens fettsyrasammansättning

E    162    Birgitta Johansson. 1993
Ärftlig variation i sex hundpopulationer

E    163    Abdolreza Dehghani. 1993
Genetic parameter estimation for stillbirth rate and calving performance in Swedish Friesian heifers by linear and threshold models

E    164    Ulrika Allard. 1993
Framställning och karakterisering av monoklonala antikroppar mot bovint virus‑diarrévirus för att påvisa virus i kroppvätskor

E    165    Elisabeth Gerber. 1994
Samband mellan egenskaper i bruksprov för hingstar
E    166    Margaretha Johansson. 1994
Analysis of the MHC polymorphism in reindeer

E    167    Sophia Johnsson. 1994
Genetisk analys av premieringsdata på fjordhästar    

E    168    Lena Håkansson. 1994
The effect of voluntary culling on the estimate of genetic correlation between productive life and milk yield in dairy cattle

E    169    Anna Beckman. 1994
Analys av ärftlig variation i en MHC klass II gen i relation till förekomsten av ett letalt sjukdomssyndrom hos älg

E    170    Marie Doane. 1995
Prostaglandin programs and reproductive performance in some dairy cattle herds in the US

E    171    Mårten Hetta. 1995
Dairy Cattle Production and Breeding in Argentina

E    172    Lars Jonsson. 1995
Livslängd och utgångsorsak hos hybridproducenternas renrasiga gyltor och suggor

E    173    Helena Persson. 1995
Isolering, karaktärisering och kartläggning av mikrosatelliter hos häst

E    174    Camilla Hartmann. 1995
Biologiskt aktiva och kommersiellt intressanta substanser i äggula

E    175    Eva Hurtig. 1995
Små husdjurspopulationer - bevarandemetoder och avelsstrategier med tillämpningar inom svensk kullig boskap

E    176    Åsa Bäckberg. 1995
Marknadsstudie av svensk halvblodsuppfödning 1994-1995

E    177    Anna Sonesson. 1996
Effects of energy balance and milk production on conception rate and ovarian cyclicity monitored by progesterone in dairy cows

E    178    Gabrielle Lindgren. 1996
Genetical mapping of physically anchored polymorphic markers in the equine genome

E    179    Cecilia Alsmark. 1996
Genetic analysis of European Beaver (Castor Fiber): microsatellite and mitochondrial DNA comparisons
E    180    Cecilia Rietz. 1997
Analys av avelsarbetet inom brukshundsrasen Hovawart åren 1981-1990

E    181    Vakant

E    182    Christin Eliasson. 1997
Samband mellan resultat i kvalitetsbedömning och förberedelse av hästen samt med hästägarens ryttarerfarenhet

E    183    Magnus Swalander. 1997
The effect of sequential selection on estimates of genetic and phenotypic parameters in poultry

E    184    Katja Grandinson. 1997
Adjusting for seasonal effects in an animal model using fuzzy classification

E    185    Mattias Malmgren. 1997
Överlevandetal hos mjölkkor

E    186    Carin Lindberg. 1998
Analys av kalvningsdata för Simmental från köttboskapskontrollen med BLUP Animal Model

E    187    Eva Andersson. 1998
Inavel och dess betydelse för kallblodstravares tävlingsprestationer

E    188    Peter Johansson. 1998
Analys av tillväxt på individprövade Hereford-tjurar

E    189    Susanne Eriksson. 1998    
Genetisk analys av exteriöra egenskaper samt inavelsgrad hos den svenska ardennerhästen

E    190    Åsa Gustafsson. 1998
Genetiska studier av exteriöra juveregenskaper hos svenska mjölkkor

E    191    Lena Oskarsson. 1998
Genetisk kartläggning av kodade och icke kodade regioner i hästens genom

E    192    Annika Sjöberg. 1998
Genetisk analys av exteriöra egenskaper hos svenska halvblodshästar bedömda vid unghästpremieringar

E    193    Helen Karlsson. 1998
Inavelsgradens inverkan på jaktprovsresultatet hos tax

E    194    Victoria Gustafsson. 1998
Studier av polymorfism i β-laktoglobulingenen och dess betydelse för ostutbytet hos nötkreatur
E    195    Gitte Alexandersson. 1998
Genetiska samband mellan exteriöra juveregenskaper och klinisk mastit hos förstakalvande SRB

E    196    Ann Högberg. 1998
Smågrisvägning som en skattning av suggans modersegenskaper

E    197    Åsa Gelinder. 1999
Analys av tävlingsstatistik för ridhästar

E    198    Linda Engblom. 1999
Svinproduktion utomhus i jämförelse med i enkla byggnader

E    199    Hanna Åström. 1999
Genetisk analys av exteriöra egenskaper och draglagsprov samt populationsstruktur hos den nordsvenska hästen

E    200    Anna Lundgren. 1999
Exteriörens inverkan på produktiv livslängd hos svenska låglandskor

E    201    Gabriella Segerbäck-Nyman. 1999
Towards identification of the cDNA encoding human NMDA receptor subunit NR3A

E    202    Jan Nilsson. 1999
Samband mellan fruktsamhet och produktion hos förstakalvande SLB-kor

E    203    Sara Byström. 1999
Effekter av selektion för hög respektive låg fetthalt i mjölken på celltal och förekomst av mastit hos SRB-kor

E    204    Christine Berggren. 1999
Evolution and maintenance of MHC polymorphism

E    205    Cajsa Nilsson. 1999
En undersökning av besättningar som anlitar Skånesemin - skiljer sig egenseminörer från de som anlitar seminör?

E    206    Isabelle Wigren. 1999
Pig mortality - Causes and time of death

E    207    Karin Carlsson. 1999
Dokumentation av FTS-boxen i en suggring

E    208    Rebecca Kolmodin. 1999
Predicting Swedish breeding values for Dutch dairy bulls

E    209    Olof Månsson. 1999
Inavelsgrad hos svenska texelfår samt avelsvärdering av slaktkroppsegenskaper hos lamm av olika ras

E    210    F. Xavier Solanes i Tauler. 1999
Estimation of growth curves and mature weights for large white sow

2000-2009

E    211    Pia Axelman. 2000
Investigation of Candidate Genes for Frontotemporal Dementia and Parkinsonism Linked to Chromosome 17q21; Sequencing and Mutation Screening of Coding Exons for RAP2 Interacting Protein 8, VHR, and FTDCG-1

E    212    Helena Rosenberg. 2000
En kartläggning av avelsarbetet inom rasen Rottweiler åren 1989 till 1998

E    213    James Wood. 2000
Genetic and functional analyses of porcine endogenous retroviruses in miniature swine

E    214    Ann Lindström. 2000
Uppföljning av superovulerings- och dräktighetsresultat vid embryotransfer- (ET) verksamheten inom SEAB/Svensk Avel

E    215    Anna Molander.  2000
Effekter av 12 respektive 15 månaders kalvningsintervall på celltal och förekomst av mastiter hos SRB- och SLB-kor

E    216    Ulrika Tjälldén.  2000
Den svenska fjällrasens egenskaper och värde som genetisk resurs

E    217    Monica Roman.  2000
Personlighet och rutinbenägenhet hos hund (Canis Familiaris)


E    218    Mikaela Lindberg.  2001
Kullutjämning inom smågrisproduktionen - hur påverkas tillväxt och dödlighet?

E    219    Ann-Charlotte Skoglund.  2001
Samband mellan halvblodshingstars resultat i bruksprov och tävling

E    220    Samir Jejna.  2001
Sexual size dimorphism in domestic animals

E    221    Anna Skarin.  2001
Spatial patterns of reindeer pellet groups and lichen height - interactions between reindeer, humans, topopraphy and weather

E    222    Helena Karlsson.  2001
Comparison of productive performances and potentials for genetic change by selection in some wild and domesticated ungulates

E    223    Joakim af Forselles.  2001
Förekomst av kappa-kasein E genen hos dagens och och morgondagens SRB-tjurar - ett hot mot ostutbytet?

E    224    Jenny Lind.  2001
Genetic analysis of the inheritance of plumage-colour in an intercross between the Red Jungle Fowl and White Leghorn chickens

E    225    Lisa Berglund.  2001
Comparative genomics: Production and structuring of a high-quality data set and a model for a comparative study

E    226    Marutsa Hansson.  2001
Genetisk analys av exteriöra egenskaper samt studie av inavel hos fjordhästen

E    227    Anna Holst.  2002
Harvesting strategies in fallow and red deer production

E    228    Emma Aminder.  2002
Genetisk analys av premierings- och utställningsresultat hos connemara och new forest

E    229    Emma Thorén.  2002
Genetisk analys av data från treårstest och jämförelse mellan resultat vid treårstest och kvalitetsbedömning

E    230    Eva Tydén.  2002
A search for AFLP markers linked to the locus for grey coat colour in the horse (Equus caballus)

E    231    Anne Bucksch & Sofia Lindberg.  2002
Retrieveravel i Sverige: Jämförande analys av avelsarbetet inom golden, labrador och flatcoated retriever samt utvärdering av jaktlig avkommebeskrivning för flatcoated retriever

E    232    Nina Lindeman.  2002
Hovbroskförbening hos ardenner och nordsvensk brukshäst - Genetisk analys samt enkätundersökning

E    233    Katarina Ferm.  2002
Populationsstudie av engelsk bulldogg och förslag till avelsstrategi för rasen

E    234    Anna Wallenbäck.  2002
Fear and aggression in gilts as predictors of maternal ability
 

E    235    Karl-Johan Petersson.  2002
Genotype by environment interactionfor longevity in Swedish Red and White dairy cattle

E    236    Kajsa Himmelstrand.  2002
 Gene hunting: Refinement of the localisation of the Grey coat colour locus on horse chromosome 25

E    237    Roger Nilsson.  2002
Inavel och effektiv populationsstorlek hos svensk röd och vit boskap

E    238    Karolina Tarberg.  2002
Földödlighet hos shetlandsponny

E    239    Hanna Karlsson.  2003
Construction of a dense genetic map of a region on pig chromosome 4 harbouring QTLs for fatness traits

E    240    Johanna Wallsten.  2003
In vivo and in vitro digestibility of lichens and silage for reindeer

E    241    Helena Skarp.  2003
Populationsstudier av epilepsi hos smålandsstövare och finsk spets

E    242    Anna Hasselberg.  2003
Studies of the Insulin-like growth factor II expression in pig muscle tissue and serum

E    243    Adam Stål.  2003
Inavel och dess effekt på födelsevikt hos svensk charolais, hereford och simmental

E    244    Emma Carlén.  2003
Genetic parameters of mastitis traits and production in the first three lactations of Swedish Holstein cows

E    245    Jens Fjelkner.  2003
Underlag för konstruktion av ett urvalsindex för de svenska köttraserna

E    246    Pernilla Hansson.  2003
Impacts of a severe winter on reindeer survival in Svalbard and ist possible demographic consequences

E    247    Jenny Jacobsson.  2003
Studier av direkta och maternella genetiska effekter för beteende hos schäfer och rottweiler

E    248    Anna-Stina Hansson Stehn.  2003
Samband mellan kortisolhalt i blod respektive saliv hos växande grisar

E    249    Christel Hagnestam.  2003
Orsaker till kalvningssvårigheter och dödfödslar hos förstakalvande lågland

E    250    Jessica Pettersson.  2003
Studies of the functional role for a regulatory region influencing IGF2 expression

E    251    Ann-Kristina Lind.  2003
Association between coat colour and behaviour in the German Shepherd Dog

E    252    Valberg Sigfusson.  2003
Longevity in Icelandic horses – length of life and reasons for culling and death

E    253    Malin Andersson.  2003
Fine mapping of the Grey coat colour locus in horses using microsatellites and single nucleotide polymorphisms

E    254    Erika Sunesson.  2003
Stokvalitet i svensk travhästuppfödning

E    255    Sara Björkner.  2003
Nursing behaviour of sows in outdoor production

E    256    Anna Eriksson.  2004
Populationsstudie av Grand Danois

E    257    Linda Hillberg.  2004
Marknadsstudie av svenska travhästuppfödare

E    258    Linnéa Rosdahl.  2004
Predicting Swedish Total Merit Indices (TMI) for dairy bulls from the USA

E    259    Jenny Sjökvist.   2004
Hälsa, mentalitet och funktion hos golden retriever

E    260    Åsa Wikström.   2004
 Genetiska parametrar för tävlingsegenskaper vid olika åldrar hos svenska ridhästar

E    261    Emma Svensson.  2004
Populationsstudie av rasen Tax

E    262    Sara Lennartsson.  2004
Orsaker till låg startfrekvens hos unga varmblodiga travhästar

E    263    Nina Lindblad.  2004
Analys av utländska avelspopulationers inflytande och resultat på svensk ridhästavel

E    264    Sara Leufvén.  2004
Säsongsanpassad smågrisproduktion utomhus

E    265    Anna Dahlberg.  2004
Prövning av tidiga mjölkproduktionsmått som indikatorer för en uthållig mjölkproduktion

E    266    Per Arvelius.  2005
Genetisk och etologisk analys av vallningsbeteende hos border collie
            
E    267    Kristina Jansson. 2005
Genotype by environment interaction for udder health in Swedish Holstein cows

E    268    Sue Jokinen. 2005
Levande vikt vid olika åldrar och sambandet med bröstomfång och mankhöjd hos SRB och SLB

E    269    Anna Norgren. 2005
Studier av mjölkbarhet automatiskt mätt i mjölkningsanläggningar

E    270    Hanna Bradley.  2005
Variation in back conformation and prevalence of ulcers on the shoulders
- a cohort study of related Swedish Landrace and Landrace * Yorkshire sows

E    271    Josefin Walldén.  2005
Comparison of milk production and fertility of dairy cows in conventional and ecological farms

E    272    Ann-Sofie Hedberg.  2005
Genetisk variation i brunststyrka hos svenska mjölkkor

E    273    Henrik Johansson.  2005
Genetisk studie av inavel och fertilitet hos hund

E    274    Anja Johansson.  2005
Predicting Swedish breeding values for Danish dairy bulls

E    275    Therese Sundberg.  2005
Den relativa viktens (kalv/ko) inflytande på kalvningsegenskaperns hos SRB och SLB

E    276    Ida Östlund.  2006
A candidate gene approach to identify genes predisposing for the autoimmune disease canine lymphocytic thyroiditis (CLT)
E    277    Katarina Stenshamn.  2006
Evaluation of Kallikrein 7 (KLK7) and Serine Protease Inhibitor Kazal-type 5 precursor (SPINK5) as candidate genes in Canine Atopic Dermatitis in Boxer and West Highland White Terrier

E    278    Maria Eriksson. 2006
Behaviour and growth of piglets weaned at 5 and 7 weeks of age in an organic environment

E    279    Emma Brunberg.  2006
Mapping of the silver coat colour locus in the horse

E    280    Ann-Charlott Siekas.  2006
Populationsstruktur och genetisk analys av exteriöra egenskaper hos svensk ardenner

E    281    Johanna Hjertén.  2006
Samband mellan hull, underhudsfett, levande vikt och fruktsamhet hos SRB och SLB

E    282    Louise Lindberg.  2006
A genetic study of summer eczema in Icelandic horses

E    283    Petra Umeland.  2006
Genetisk variation av betydelse för mjölkkvalitet I Rödkullerasen

E    284    Anna Wistedt.  2006
Genetic analysis of Stifle Arthrosis in Swedish Boxer dogs

E    285    Lina Jönsson.  2006
Den svenska varmblodiga hästens avelsmål - En enkätundersökning och analys  av genetiska trender

E    286    Lisa Andersson.  2006  
 SPINK5 as a candidate gene for summer eczema in horses

E    287    Annelie Andersson.  2006
Samband mellan galtars sociala beteende, ätbeteende och resultat i stationsprövning

E    288    Johanna Öijer.  2006
Immunokastrering av hangrisar

E    289    Maria Häggström. 2006
Beskrivning av superovuleringsresultat och andra fertilitetsregistreringar vid Nötcenter Viken

E    290    Katarina Davidsson.  2007
Evaluation of genomic DNA from paraffin-embedded tissue and desmin as candidate gene for dilatd cardiomypathy in Newfoundland dogs

E    291    Malin Lindåse.  2007
Linkage mapping of phenotypic markers and marker identification in MHC in a cross between red junglefowl and Obese strain chicken

E    292    Weronica Ek.  2007
Genetic analysis of metabolic traits in an intercross between 8-week body-weight selected chicken lines

E    293    Anne Torsell.  2007
Prospects of performing multiple-country comparison of dairy sires for  countries not participating in Interbull international genetic evaluations

E    294    Emelie Tufvesson.  2007
Analys av juverhälsodata från kärnbesättningen Viken

E    295    Marie Ekerljung.  2007
Molecular Systematics: Data mining of canine endogenous retroviruses, CFERV

E    296    Sofia Wiklund.  2007
Studier av koppar i mjölk - en prooxidant med negativa effekter på mjölkkvaliteten
    
E    297    Maria Wilbe.  2007
Genetic association of Canine Lymphocytic Thyroiditis (CLT) with DLA class II in Giant Schnauzer and Hovawart dogs

E    298    Maria Edlén.  2008
Genetisk analys av data från fölbesiktning och jämförelse med resultat vid treårstest

E    299    Camilla Mannich Uggla.  2008
Investigating genetic variability within specific indigenous Indonesian cattle breeds
    
E    300    Sandra Naeslund.  2008
Genetic variation in dairy cattle claw health traits recorded by claw trimmers

E    301    Carina Leveau.  2008
Candidate genes for beef quality – allele frequencies in Swedish beef cattle

E    302    Maria Lennartsson.  2008
Kalvningsintervall hos svenska köttkor – finns det genetisk variation som kan användas i avelsarbetet?
E    303    Emelie Uggla.  2008
Genetic Correlation Between Feet and Leg Type Traits and Claw Health in Swedish Dairy Cattle

E    304    Monica Hansson.  2008
Linderödsgrisen - en inventering av populationsstruktur och produktionsnivå

E    305    Danica Nicolić.  2009
 Inherited disorders and their management in some European warmblood sport horse breeds

E    306    Katarina Lyberg. 2009
Fine-mapping of equine multiple congenital ocular anomalies on horse  chromosome 6

E    307    Eken, Helena. 2009
Genetic characterization of Belly Spot and Splashed White Coat Color in horses

2010-

E    308    Hidås, Lina.  2010
Uppfödning av gyltor till hållbara suggor

E    309    Ahlqvist, Jenny.  2010
International and national genetic evaluation of beef cattle – validation of national genetic evaluation models

E    310    Sjölin, Marie.  2010
Är merinokorsningar ett alternativ i jämtländsk fårhållning?

E    311    Andersson, Linda.  2010
Analysis of inbreeding in the Swedish Gotland pony using pedigree information and microsatellite markers

E    312    Thomsson, Ola.  2010
Mjölkraskorsningar i avelsvärderingen av tillväxt hos svenska köttrastjurar

E    313    Anna Dencker.  2010
Prövning av liggtidssensorer som indikator på förestående kalvning hos dikor

E    314    Karolina Johansson.  2010
Analys av dräktighets- och fölningsresultat inom svensk varmblodig ridhäst och svensk varmblodig travhäst åren 2000-2006

E    315    Maria Blomberg.  2010 – Kandidatarbete
Maternal behaviour in pigs and its relation to piglet performance and survival

E    316    Victoria Ragnmark.  2010 - Kandidatarbete
Genetisk variation i mjölkens sammansättning, art- resp. rasvariation

E    317    Lina Walfridsson.  2010 – Kandidatarbete
 Ull och u llkvalité i Sverige 1920-1960

E    318    Josefine Amnesten.  2010 – Kandidatarbete
Färgnedärvning hos får och färgernas inverkan på hälsa och produktionsegenskaper

E    319    Alexander Falk.  2010 – Kandidatarbete
Artificiell insemination av får

E    320    Hanna Johansson.  2010 – Kandidatarbete
Avel för hållbar produktion

E    321    Linnea Rudbäck. 2010 – Kandidatarbete
Jämförelse av metoder att mäta genetisk variation hos djurparksdjur

E    322    Saima Zubair.  2010
Whole genome assembly, annotation and bioinformatics analysis of streptococcus agalactiae isolated from cow suffering of mastitis

E    323    Shahid Manzoor.  2010
Bioinformatics assembly and analysis and annotation of the Bacillus amyloliquefaciens strain 5036 genome

E    324    Lina Olsson.  2010 – Kandidatarbete
Is the modern pig suited for organic production environments?

E    325    Camilla Nyman.  2010 – Kandidatarbete
Magsår hos gris – förekomst och faktorer som påverkar

E    326    Muhammad Kashif.  2010
Algorithms offering kinetic analysis of drug induced proteasome inhibition and cell clump formation from time lapsed microscopy

E    327    Anna Bergfeldt.  2010 – Kandidatarbete
Biologisk mångfald i svenska lantrashöns av rasen Hedemora

E    328    Lisa Persdotter.  2010
Piglet mortality in commercial piglet production herds

E    329    Obaid Aftab.  2010
Algorithmic analysis of drug induced apoptosis and proteasome inhibition in cancer cells based on time-lapse midroscopy images

E    330    Awaisa Ghazal.  2010
Bioinformatics analysis of ZBED6: Interactome of Novel Transcription Factor ZBED6 in C2C12 Myoblasts

E    331    Shumaila Sayyab.  2010
Bioinformatics analysis of ZBED6, a novel transcription factor in mammals

E    332    Muhammad Ahsan.  2010
Candidate genes and bioinformatic analysis of biological pathways for epistatic regulation of growth in chicken

E    333    Khurram Maqbool.  2010
Bioinformatics analysis of whole genome resequencing data in the chicken

E    334    Mamoona Mushtaq.  2010
Draft genome assembly and bioinformatic analysis of a denovo sequenced genome of Treponema phagedenis like strain V1

E    335    Adnan Niazi.  2010    
Whole Genome Assembly, Annotation and Bioinformatics analysis of Bacillus Amyloliquefaciens strain UCMB5113”

E    336    Camilla Dahlberg.  2010
Bevarande av svensk låglandsboskap

E    337    Angelica Ericsson.  2010 - Kandidatarbete
Unga grisars sociala beteende – hur uppfattar de varandra

E    338    Sandra Magnusson.  2010 – Kandidatarbete
Bevarande av de svenska lantraserna, populationsgenetiska och molekylärgenetiska metoder

E    339    Therese Pettersson.  2010
Characteristics of Swedish gilts at service and producers’ opinions about gilt production

 

E    340    Petra Mattsson.  2011
Prevalence of congenital defects in Swedish Hampshire, Landrace and Yorkshire pig breeds and opinions on their prevalence in Swedish commercial herds

E    341    Caroline Bengtsson.  2011
What traits make Swedish dairy cows survive?

E    342    Christina Johansson.  2011
Kan mjuka golv i grisningsboxar minska skador på klövar och ben hos smågrisar?

E    343    Janet Johansson.  2011
Review of the literature and an attempt to evaluate intake levels of iodine and selenium in dogs with and without lymphocytic thyroiditis

E    344    Louise Holm.  2011
Jaktprov hos brittiska stående fågelhundar

E    345    Christina Eliasson.  2011 – Kandidatarbete
Aggressivt beteende hos suggor vid gruppering

E    346    Josefine Eriksson.  2011
Effekt av sederingsrutin och vikt på höftledsröntgen hos hund

E    347    Sofia Jansson.  2011 – Kandidatarbete
Avel för minskad klimatförändring

E    348    Linn Broström.  2011 – Kandidatarbete
Slinger och cerebellär abiotrofi hos häst – en litteraturstudie

E    349    Angelica Lundgren.  2011 – Kandidatarbete
Crossbreeding in dairy cattle

E    350    Camilla Mattsson.  2011 – Kandidatarbete
Olika identifieringsmetoder för häst

E    351    Emelie Carlsson.  2011 – Kandidatarbete
Rädsla hos djur

E    352    Sofie Zanders.  2011 - Kandidatarbete
Syringomyeli hos hund

E    353    Torun Wallgren.  2011 – Kandidatarbete
Genetisk variation i spermiekvalitet, och dess koppling till galtars fruktsamhet

E    354    Sandra Bonow.  2011 – Kandidatarbete
Genetisk variation i säsongsbunden reproduktion hos får

E    355    Karolina Thorell.  2011
Pig behaviour during crowding – a study in organic and conventional herds

E    356    Petra Jonsson.  2011
Identification of genes involved in food preference behaviour in rats

E    357    Davida Marby.  2011
Analysis of MHC class II and monogenic eye diseases in the Scandinavian wolf population

E    358    Terhi Alanko.  2011
Cross-suckling when sows are group housed during lactation

E    359    Camilla Knutsson.  2011
Variation i fruktsamhet hos semingaltar

 

E    360    Marlene Boström.  2011
Claw and leg lesions in preweaning piglets – a comparative study of piglets reared on structured polyurethane coating and piglets reared on concrete floors

E    361    Rickard Henriksson.  2011 (2012)
Genetisk analys av Svenska Vorstehklubbens jaktprov

E    362    Beatrice Arlene Ray.  2012
Genetic analysis of eventing data in the Swedish Warmblood Population

E    363    Dijana Zeric.  2012 – Kandidatarbete
Importance of Epigenetics in Animal Breeding: Genomic Imprinting

E    364    Josefina Liljestrand.  2012
Breeding practices of Red Maasai sheep in Maasai Pastoralist Communities

E    365    Frida Forsberg.  2012 – Kandidatarbete
Idiopatisk epilepsi hos hund

E    366    Nina Berg.  2012 – Kandidatarbete
Renal dysplasi hos hund

E    367    Stina Charlotte Melanie Burri.  2012 – Kandidatarbete
Sjukdomsresistens eller sjukdomstolerans inom husdjursaveln – en jämförelse

E    368    Hanna Selinus.  2012 – Kandidatarbete
Hur påverkar inavel fruktsamheten hos häst?

E    369    Karin Johansson.  2012 - Kandidatarbete
Metabolit- och hormonnivåer som tidiga markörer för fruktsamhet och produktionsstörningar

E    370    Julia Andersson.  2012 – Kandidatarbete
Avelsarbete med mjölkproducerande getter – fokus på Norge och Frankrike

E     371    Lovisa Nilsson.  2012 – Kandidatarbete
Hur mycket ”mjölk” ska det vara i mjölken, och hur styr vi det?        

E    372    Tina Subotin.  2012 – Kandidatarbete
Uppfödning av slaktgrisar (Sus scrofa domestica) i stora grupper – gruppstorlekens betydelse för grisars välfärd och produktionsresultat

E    373    Hanna Johansson.  2012
Genotyp-miljö samspel för klövhälsa hos Svenska mjölkkor i uppbundna stallar och lösdrift
E    374    Jessica Pernestål.  2012
Chromatin functions: The DNA repair connection

E    375    Batmagnai Enkhbaatar.  2012
The identification and classification of endogenous retroviruses in the horse genome

E    376    Stina Noréus.  2012 – Kandidatarbete
Förvildade husdjur – möjligheter och hot

E    377    Susanna Hedlund.  2012 – Kandidatarbete
En jämförelse mellan linjära och traditionella bedömningssystem hos hästar

E    378    Agnese Viluma.  2012
Polymorphism in myostatin gne and athletic performance in Nordic Horse breeds

E    379    Lisa Holmqvist.  2012
Validering av en tredimensionell HOBOware data logger som aktivitetsmätare (beteendemätare) för suggor

E    380    Esmaeil Amiri. 2012 (2010)
Investigation of genetic correlation among traits using massive SNP genotype in German Holstein population

E    381    Das Amit.  2012 (2010)
Screening of blood and mucus parameters towards breeding for resistance to salmon louse (lepeophtheirus salmonis) in atlantic salmon

E    382    Jyothy Sreedharan.  2012 (2010)
Relationship between Natural Antibody levels and Somatic Cell Count in Dairy Cattle

E    383    Louise Rydberg,  2012 – Kandidatarbete
Genernas påverkan på köttkvaliteten
 
E    384    Utlwanang Mosupiemang.  2012.
Fine mapping of autoimmune diseases in chicken

E    385    Federico Javier Fröstl,  2012
Single nucleotide polymorphisms in northeast European wolves (Canis lupus)

E    386    Mi Zhou.  2012
Identification of protein-interaction partners of ZBED6

E    387    Ignacio P. Garcia L.  2012 (2010)
Production objectives and selection criterions of three endemic ruminant breeds in The Gambia and Senegal

E    388    Merina Shrestha.  2012
Genetic basis for inherited eye diseases in dogs: A case study of pigmentary chorioretinopathy in Chinese Crested Dogs

E    389    Kadambari Chachondia.  2012
Analysis of the biological role of the prionrelated Shadoo protein during early mouse embryogensis

E    390    Samuel Etay.  2012
Sequence analysis and transcript length estimation of a normalized full-length porcine cDNA library

E    391    Ana Letícia Kolicheski.  2012
Detection and characterization of genomic regions associated to Dilated Cardiomyopathy in Great Danes

E    392    Mirzazadeh Mohammadreza.  2012
Integration polymorphism analysis of canine endogenous retroviruses in three dog breeds and wolf

E    393    Fanny Hjalmarsson.  2012 – Kandidatarbete
Genomisk selektion och uppbyggnaden av avelsprogram hos mjölkkor

E    394    Suzana Stjelja. 2012
Gene expression, phylogenetic and syntenic analyses of pantophysin (Pan I) and synaptophysin-like2 (Sypl2) genes in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

E    395    Sangeet Lamichhaney. 2012 (2010)
            De novo characterization of skeletal muscle transcriptome of Atlantic herring (Clupea harengus) using Next Generation Sequencing (NGS): Effect of quality and length trimming on transcriptome assembly

E    396    Christina Eliasson.  2013
Variation in fattening pig exerior, gait and weight gain in commercial organic herds

E    397    Kim Jäderkvist.  2013
Genetic study of cryptorchidism in Swedish Icelandic and Standardbred horses

E    398    Camilla Mattsson.  2013
Brunstvisningsförmåga hos SRB- och Holsteinkvigor

E    399    Katarina Hörnaeus.  2013
The Molecular Background of Equine Sarcoids

E    400    Sophia Isberg.  2013
Management factors influencing sow productivity in successful Swedish and Danish herds
E    401    Alexander Falk.  2013
Variation in frequency of alleles in the MTNR1A gene with possible impact on ability of ewes to show oestrus out of season

E    402    Louise Holm.  2013
Jaktprov på brittiska stående fågelhundar

E    403    Matilda Birgersson.  2013
Fertility before and after installation of Herd Navigator

E    404    Linnea Stolt.  2013 – Kandidatarbete Orsaker till kalvningssvårigheter och dödfödslar hos SLB och SRB

E    405    Nima Rafati. 2013
Transcriptome Analysis of Atlantic Herring (Clupea harengus) using Next Generation Sequencing (NGS)

E    406    Torun Wallgren.  2013
Variation in piglet mortality between and within satellites in a sow pool

E    407    Worede Zinabu Gebremariam.  2013 (2010)
Characterization of the global Brown Swiss cattle population structure

E    408    Niina Kangas.  2013
Association of the DMRT3 nonsense mutation with pattern of locomotion in five different horse breeds

E    409    Fredrika Lindgren.  2013 – Kandidatarbete
Från vilda till domesticerade djur- Kan man gå ett steg längre?

E    410    Stina Hellman.  2013 – Kandidatarbete
Genetiska och epigenetiska samband mellan näringsförsörjning och fertilitet hos mjölkkor

E    411    Katarina Rämö.  2013 – Kandidatarbete
Hur förselektion av hästar till bedömning och tävling kan hanteras i avelsvärderingen

E    412    Ida Elgåsen.  2013 – Kandidatarbete
Hållbar konsumtion av nötkött och mjölk

E    413    Matilda Eriksson.  2013 – Kandidatarbete
Kaninen som produktionsdjur

E    414    Ann Eriksson.  2013 – Kandidatarbete
Genetisk modifikation möjliggör resistens mot mastit orsakad av Staphylococcus Aureus

E    415    Rebecka Jönsson.  2013 – Kandidatarbete
Klöver i ensilage till suggor - effekter på reproduktion och produktivitet

E    416    Lisen Ekroth.  2013 – Kandidatarbete (reg 2010)
Differences of Progressive Retinal Atrophy in dogs

E    417    Abiye Shenkut Abebe.  2013
Analysis of the genetic diversity of local Swedish chicken breeds using microsatellite markers

E    418    Linn Broström.  2013
New Registrations in Swedish Beef Cattle Breeding - with focus on temperament and cow weight

E    419    Astri Herlino.  2013
Genomic Analysis of Hydrocephalus in Friesian Horses

E    420    Ellen Rinell.  2013 (till tryck 30)
A genetic analysis of traits recorded by automatic milking systems - the possibility for a new method to evaluate temperament of dairy cows

E    421    Pedro Sousa.  2013 (till tryck 30)
Functional Analysis of PTPN3 associated with Immune-Mediated Rheumatic Disease in Nova Scotia Duck Tolling Retrievers

E    422    Helen Pilskog.  2013 (till tryck 30)
Möjligheter att göra temperamentsbedömning av hästar vid 3-årstest

E    423    Sadia Siddiqua.  2013
Phenotypic effects of a fertility mutation in norwegian white sheep

E    424    Ida Clemensson.  2013 – Kandidatarbete
(hgens eget kandidatarbete EX0563) (till tryck 30)
Phenotyping of Bali cattle and interviewing farmers in Indonesia – a minor field study

E    425    Emilia Olsson. 2013 – Kandidatarbete
Gener som påverkar hästars fruktsamhet

E    426    Ahmed Arslan.  2013
1 –    DNA methylation quantification analysis in different human soft tussues for forensic purposes
2 –    Whole exome sequencing data analysis for geneic alteration in heart malfunctioning

E    427    Hakim Javadi Farzad.  2013 (till tryck 30)
Bioinformatics and molecular genetic studies of domestic and wild buffalo species: Focus on evolutionary relationship of the DGAT1 gene

E    428    Axel Thieffry.  2014
RNA-Seq: Yellow Nutsedge (Cyperus esculentus) transcriptome analysis of lipid-accumulating tubers from early to late developmental stages

E    429    Frida Forsberg.  2014
Individual identification in pigs using microchips

E    430    Yohannes Tesfayonas.  2014
Genome wide association study on milk composition traits in Swedish Red cows

E    431    Sandra Bonow.  2014
Analys av linjär egenskapsbeskrivning vid treårstest för svenska varmblodiga ridhästar

E    432    Amir Malekzadeh. 2014
Correlation between mastitis indicators in an automatic milking system

E    433    Towe Jansson.  2014 - Kandidatarbete
Genes involved in ovulation rate and litter size in sheep  

E    434    Lisa Brändström.  2014 - Kandidatarbete
Hur vet vi hur inavlade djuren är? - jämförelse av olika metoder

E    435    Isabelle Hultdin.  2014 - Kandidatarbete
Gener som påverkar mjölkens sammansättning hos ko

E    436    Maria Pettersson.  2014 - Kandidatarbete
Gener som påverkar pälsens utseende och hälsan hos hästrasen american curly

E    437    Magdalena Bengtsson.  2014 - Kandidatarbete
Faktorer som påverkar smågrisens födelsevikt och födelseviktens samband med överlevnad fram till slakt

E    438    Chameli Lawrence.  2014 - Kandidatarbete
Genetiska analyser av kroppsmått hos häst

E    439    Ditte Löfqvist.  2014 - Kandidatarbete
Ekonomiska aspekter av stallhygien och djurskötarens ”djuröga” i grisproduktion

E    440    Sofia Wilhelmsson.  2014 - Kandidatarbete
Genes involved in ovulation rate and litter size in sheep

E    441    Ananai Gac Monreal.  2014 - Kandidatarbete
Immunmedierad reumatisk sjukdom och steroidresponsiv meningit-arterit – en identifiering och jämförelse av två autoimmuna sjukdomar

E    442    Halses Josefine Sivertsen.  2014 - Kandidatarbete
Merle- och harlekinfärg hos hund

E    443    Freja Engström.  2014 - Kandidatarbete
The genetic background of oxytocin and its imoportance for maternal behaviour of sows

E    444    Dou Hu.  2014
Identification and analysis of the dwarf mutation in domestic rabbits

E    445    Caroline Korpinen.  2014 – Kandidatarbete
Magomvridning hos hund – symptom, riskfaktorer och behandling

E    446    Madeleine Carlsson.  2014 – Kandidatarbete
Aggressivitet hos produktionsdjur

E    447    Elin Wejdmark.  2014 – Kandidatarbete
Factors affecting the heifer´s age at pregnancy

E    448    Maja Iversen.  2014
Low heritability-high variance controversy for dairy cattle disease traits

E    449    Robert Mukiibi.  2014
The use of endogenous retroviruses as markers to describe the genetic relationships among some local Swedish sheep breeds

E    450    Stina Burri.  2014 (till tryck 20 ex)
Maternal behaviour and mobilization of body reserves for progeny growth
A comparative study between sows and does

E    451    Caroline Johansson Lindström.  2014 - Kandidatarbete
Kullutjämning för högre smågrisöverlevnad – vilka smågrisar ska flyttas till vilken sugga, när och


Kontaktinformation