Examensarbeten

Senast ändrad: 08 februari 2024

Här kan du hitta information om hur du går tillväga om du vill göra ditt examensarbete vid Hgen.

Hur anmäler man sig?

För att bli antagen till examensarbete måste du söka kursen via antagning.se. Du kommer då att bli villkorligt antagen om du har tillräckligt många poäng i huvudämnet. För att blir registrerad måste studenten meddela kursledaren vem som ska vara huvudhandledare samt en preliminär titel för examensarbetet.

(OBS! Det finns olika kursledare i olika huvudämnen, vår institution är ansvarig för masterarbeten i husdjursvetenskap. HMH är ansvarig för biologi och KV för veterinärmedicin. Se respektive kurs kurshemsida för aktuell information om kursledare.)

På sidan Självständiga arbeten inom VH-fakulteten hittar du  och din handledare mer information.