Interbull

Senast ändrad: 08 juli 2019

The International Bull Evaluation Service (Interbull) är en del av International Committee for Animal Recording (ICAR).


Interbull är en ideell organisation som främjar utveckling och genomförande av genetisk värdering av nötboskap.

Det sker genom koordinering av internationell kommunikation och forskning, och via ett antal tjänster som medverkande länder tillhandahålls via Interbull Centre i Uppsala.


Kontaktinformation
Sidansvarig: natalie.von.der.lehr@slu.se