Interbull

Senast ändrad: 26 mars 2019


 

The International Bull Evaluation Service (Interbull) är en del av International Committee for Animal Recording (ICAR). Interbull är en ideell organisation som främjar utveckling och genomförande av genetisk värdering av nötboskap.

Det görs genom koordinering av internationell kommunikation och forskning, och via ett antal tjänster som medverkande länder tillhandahålls via Interbull Centre i Uppsala.
Kontaktinformation