Övriga verksamheter

Senast ändrad: 04 december 2019

Våra samarbetspartners

Näringslivssamverkan och internationella nätverk är viktiga. Undervisning och forskning sker ofta i samarbete med andra institutioner och universitet och med centrumbildningar, i Sverige och utomlands.

Vi samverkar med avels- och producentorganisationer, som Svensk Mjölk och Svensk Avel, samt Svenska Djurhälsovården. Därigenom får vi del av samarbetspartnernas frågeställningar, och forskningsresultat kommer snabbt dem till del som kan omsätta den i praktiken.

Inom hundforskningen samarbetar vi med bl a Uppsala Universitet och Broad institute (USA). Det samarbetet kan du läsa mer om på hundgruppens hemsida. Vi arbetar även tillsammans med Svenska Kennelklubben och försäkringsbolaget Agria.

Forskare vid institutionen för husdjursgenetik samordnar SLU:s tvärvetenskapliga temaforskningsprogram "Djuromsorg för kvalitet i livsmedelsproduktionen" och "Ekogris".

Interbull Centre vid Institutionen för husdjursgenetik genomför och utvecklar internationell avelsvärdering för tjurar.


Kontaktinformation