Hoppa till huvudinnehåll

KvanTG

Forskning vid avdelningen för kvantitativ genetik

Kvantitativ genetik innebär genetiska analyser och tolkning av data för så kallade komplexa egenskaper. De flesta egenskaper som är viktiga för husdjur är just komplexa egenskaper, där ett stort antal gener och miljöfaktorer samverkar för skapa egenskapen. .... <br><br><i> [klicka för att läsa mer...]</i>

Forskning vid avdelningen för tillämpad genetik

Forskningen i tillämpad genetik handlar om hur vi genom avel kan förbättra egenskaper såsom produktion, prestation, hälsa, fruktsamhet och temperament i husdjurspopulationer. .... <br><br><i> [klicka för att läsa mer...]</i>

Publicerad: 03 oktober 2022 - Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se

Institutionen för husdjursgenetik

Prefekt: Tomas Bergström
Biträdande prefekt: Erling Strandberg

Postadress: SLU, Institutionen för husdjursgenetik, Box 7023, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Ulls väg 26

Alla kontakter vid institutionen finns här

Loading…