Utbildning

Senast ändrad: 08 februari 2024

Kandidat- och masternivå

Programkurser

Kurser i genetik och avel på kandidat och masternivå ingår bland annat i utbildningsprogrammen Etologi och djurskydd, Husdjursvetenskap och agronomprogrammet (husdjur), och veterinär.

Kurser

För information om alla kurser som ges på HGEN, se vår kurslista.

Fristående kurser

Vill du lära dig mer om husdjursgenetik, avel eller bioinformatik? Då kan du läsa någon eller några av våra fristående kurser.

Du kan också läsa vårt kurspaket i bioinformatik.

Examensarbeten

Tillgängliga examensarbeten listas nu hos den nya institutionen Husdjurens Biovetenskaper. Välkommen dit (klicka här) för att hitta ett arbete som passar just dig!

Studierektor  (grundutbildning)

Anna Johansson


Forskarnivå

Är du intresserad av att läsa mer om forskarutbildning på SLU så finns aktuell information på dessa sidor:

VH-fakultetens sida om utbildning

SLU:s centrala hemsida om forskarutbildning

Publicerade doktorsavhandlingar

Under åren har många doktorander passerat hos oss och alla avhandlingar från 2003 och framåt finns att ladda ner via:

Publicerade avhandlingar från Hgen

Studierektor  (forskarutbildning)

Fernando de Lopes