Forskning

Senast ändrad: 02 juli 2021

Vi forskar inom ämnesområdena molekylärgenetik & bioinformatik och kvantitativ genetik & tillämpad genetik.

Vad forskar vi om?

Våra olika avdelningar har olika inriktning på sin forskning. Var och en beskriver här översiktligt sin verksamhet:

 

Vilka projekt pågår just nu?

Per djurslag: