Sveriges lantbruksuniversitet

Personal Interbull


Antal sökresultat: 12
Haifa Benhajali
Haifa Benhajali
Forskare vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center

Telefon: 018-671974
E-post: haifa.benhajali@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Alexis Michenet
Alexis Michenet
Analytiker vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center
E-post: alexis.michenet@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Alexis Michenet
Alexis Michenet
Extern resurs vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center

Telefon: 018-671933
E-post: alexis.michenet@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Valentina Palucci
Valentina Palucci
Forskningsingenjör vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center

Telefon: 018-671987
E-post: valentina.palucci@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Marcus Pedersén
Marcus Pedersén
Systemadministratör vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center

Telefon: 018-671962
E-post: marcus.pedersen@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Hans Persson
Hans Persson
Programmerare vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center

Telefon: 018-671931
E-post: hans.t.persson@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Antonius Roozen
Antonius Roozen
Föreståndare vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center

Telefon: 018-672098
E-post: toine.roozen@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Simone Savoia
Simone Savoia
Analytiker vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center
E-post: simone.savoia@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Simone Savoia
Simone Savoia
Extern resurs vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center

Telefon: 018-671917
E-post: simone.savoia@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Joanna Sendecka
Joanna Sendecka
Forskare vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center

Telefon: 671904
E-post: joanna.sendecka@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Jan-Erik Strömqvist
Jan-Erik Strömqvist
Programmerare vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center
E-post: jan-erik.stromqvist@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Carl Wasserman
Carl Wasserman
Systemutvecklare vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Interbull Center
E-post: carl.wasserman@slu.se

Postadress:
HGEN, Interbull Centre, Box 7023

75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala



Loading…