Aktuella projekt

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Här presenteras pågående projekt, rapporter, utredningar och annat som våra medarbetare varit eller är engagerade i.

Prisökningar på lantbrukets insatsvaror

Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket

Mjölkföretagen behöver anpassad rådgivning. Föredrag under Mjölkveckan 2021

Jord till bord-strategin – Hur ska företagaren navigera när politik och policy krockar?

Rubizmo - gör dig bättre på affärer och marknad

Mellby gård engagerade i institutionens forskning

Ny postdoktor samarbetar med Mellby gård AB

Rune Andersson, företaget Mellby gårds grundare och styrelseordförande, har under många år intresserat sig för vår verksamhet. Hösten 2022 utsåg han till hedersdoktor på SLU och höll sin hedersdoktorsföreläsning på campus Ultuna.

Mellby gård finansierade Sarah Fitz-Kochs forskning om drivkraften hos entreprenörer. Hon disputerade 2020 med Who am I, and if so, how many? Identity Dynamics in Agricultural Entrepreneurship           

På jakt efter entreprenörskap

 

Kalkylverktyget Agriwise

Svenskt lantbruk 2030 - vägen dit

KCF-medarbetarna Per Hansson och Ove Karlsson har deltagit i KSLA-projektet "Svenskat lantbruk 2030- vägen dit".

Viktigt om livsmedelsberedskap

Per Hansson intervjuar Camilla Eriksson på Totalförvarets forskningsinstitut, FOI, om beredskapsfrågor.

Självförsörjning på företagsnivå


Kontaktinformation

Marianne Persson, kommunikatör
SLU Kompetencentrum företagsledning
Institution för människa och samhälle
marianne.persson@slu.se, 0730-61 65 04