Aktuella projekt

Senast ändrad: 15 november 2021

Här presenteras pågående projekt, utredningar och annat som våra medarbetare varit eller är engagerade i.

Kunskapsnav för ökad konkurrenskraft inom jordbruket

Mjölkföretagen behöver anpassad rådgivning. Föredrag under Mjölkveckan 2021

Jord till bord-strategin – Hur ska företagaren navigera när politik och policy krockar?

Rubizmo - gör dig bättre på affärer och marknad

Mellby gård finansierar KCF:s doktorand

Företaget Mellby gård finansierar institutionens doktorand Sarah Fitz-Koch som forskar på drivkraften hos entreprenörer. Läs mer om hennes arbete.

Kalkylverktyget Agriwise

Bok om företagsledning

Svenskt lantbruk 2030 - vägen dit

KCF-medarbetarna Per Hansson och Ove Karlsson har deltagit i KSLA-projektet "Svenskat lantbruk 2030- vägen dit".

Viktigt om livsmedelsberedskap

Per Hansson intervjuar Camilla Eriksson på Totalförvarets forskningsinstitut, FOI, om beredskapsfrågor.

Självförsörjning på företagsnivå