Apatit

Senast ändrad: 25 maj 2020

Apatit tillhör gruppen accessoriska mineral eller vanligen kallade småmineral där koncentrationen i bergarten understiger 5 volymprocent.

Länkar i texten öppnas i nya fönster.

Apatit är ett medelhårt kalciumfosfat (hårdheten 5 i Moh´s hårdhetsskala) med halt av fluor (oftast) eller klor. Färgen är vanligen vit, blågrön eller blåviolett och mineralet kristalliserar gärna som sexkantiga prismor. Små korn finns i de flesta bergarter medan större kristaller är mycket sällsynta.

Apatit utgör dock det naturliga ursprunget till fosfor i våra skogsmarker. Geokemiskt binds dock fosfor till de utfällda sekundära mineralen som karakteriserar rostjorden eller anrikningshorisonten i våra podsolprofiler i skogsmarken.

Andra mineral som förekommer som accessoriska i våra bergarter är flusspat, granat, titanit, kordierit, epidot, magnetit, pyrit samt kalcit.

Vid beräkningen av apatitinnehållet i jordarna, har all fosfor allokerats till mineralet apatit även om det finns andra mineral som innehåller fosfor.